nieuws

‘Ook brand in veilig café had slachtoffers gemaakt

Horeca

Als het Volendamse café De Hemel had voldaan aan alle veiligheidsvereisten van de gebruiksvergunning, zouden er bij een brand rond kerst en oud en nieuw vermoedelijk niet minder slachtoffers zijn gevallen. De kern van de omvang van de ramp is de enorme snelheid waarmee het vuur zich verspreidde, ten gevolge van de volop aanwezige kerstversiering in het etablissement.

Dat verklaarde D. Bijl woensdag als getuige ten overstaan van de rechter-commissaris in Haarlem. Hij baseerde zijn uitlatingen op gesprekken met onder anderen betrokken brandweerlieden.

Bijl was ten tijde van de cafébrand in Volendam chef kabinet van de commissaris van de koningin in Noord-Holland en maakte deel uit van de rampenstaf die na de brand werd gevormd. Bij de brand in café De Hemel in de nieuwjaarsnacht van 2001 kwamen veertien jongeren om en raakten honderden mensen gewond.

Deze week hoort de Haarlemse onderzoeksrechter een aantal getuigen die zijn opgeroepen door de gemeente Edam-Volendam. De gemeente verweert zich in een civiele procedure die is aangespannen namens slachtoffers van de nieuwjaarsbrand en de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV). Zij proberen de aansprakelijkheid van zowel de gemeente als café-eigenaar J. Veerman aan te tonen. Namens de slachtoffers hoorde de rechter eerder al veertien getuigen.

Volgens Bijl behoorde Volendam tot de middenmoot van vergelijkbare gemeenten in Noord-Holland voor wat betreft het toepassen van brandveiligheidsmaatregelen. Soms liep Volendam zelfs voor op andere gemeenten, bijvoorbeeld door in 2000 een speciale brandpreventieambtenaar aan te stellen, aldus Bijl.

Voormalig adjunct-directeur van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) G. van Staalduinen verklaarde woensdag dat de meeste gemeenten op het gebied van brandveiligheidsbeleid ,,klakkeloos” de modelverordeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overnemen. De uitvoering ervan stagneert vaak wegens de kosten, aldus Van Staalduinen.

De getuigenverhoren worden donderdag voortgezet.

Reageer op dit artikel