nieuws

Politici smijten met open deuren tijdens horecadebat

Horeca

Het horecadebat tussen diverse politici in Dudok in Den Haag heeft weinig concrete resultaten opgeleverd. Veel politici hanteerden open deuren, zonder weinig concrete oplossingen aan te bieden voor prangende thema’s als alcoholproblematiek onder jongeren en de wens tot administratieve lastenverlichting.

Politici smijten met open deuren tijdens horecadebat

Het horecadebat, geleid door journalist Frits Wester, was gistermiddag live te volgen via internet. De aanwezige politici Fleur Agema (PVV), Elly Blanksma-Van den Heuvel (CDA), Mei Li Vos (PvdA), Kees Verhoeven (D66) en Mark Harbers (VVD) debatteerden over duurzaamheid, alcohol en jeugd, veiligheid en ondernemerschap. GroenLinks liet in de persoon van Ineke van Gent verstek gaan.

Heikel punt tijdens het debat was de nieuwe Drank- en Horecawet, die nu in de maak is. Tot twee maal toe vroeg directeur Lodewijk van der Grinten van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) naar het standpunt van de partijen op de vraag de wet op landelijk niveau of gemeentelijk niveau uit te laten voeren.

Centraal of decentraal, vroeg Van der Grinten hard op. D66, VVD en PVV gaven aan te kiezen voor centraal, dus één landelijk beleid. CDA en PvdA kwamen na enig draaien uit op decentraal, dus de lokale overheid laten beslissen over leeftijdgrenzen en eventuele proeven daarmee.

Om de regeldruk te verminderen werd door de VVD onder andere geopperd om inspectiediensten gebundeld langs te laten komen bij horecazaken en ondernemers die het goed doen meer met rust te laten.

Wat betreft de veiligheid stelde PVV dat het deurbeleid aan de ondernemer is, en niet aan de politiek. D66 stelt dat er buiten horecabedrijven middels de inzet van politie genoeg wordt gedaan en dat het vooral een kwestie is van investeren binnen bedrijven. Zoals in camera’s en pin-automaten.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN), die het debat organiseerde, laat weten tevreden te zijn over de uitkomsten. Zonder daar inhoudelijk op in te willen gaan en een winnaar uit te willen roepen.

De conclusie die alle partijen met ons deelden is dat voor alle onderwerpen geldt: de horeca is niet altijd verantwoordelijk voor de problemen, maar is wel onderdeel van de oplossing. Dat betekent ook dat de politici mee willen werken aan het verbeteren van het imago van de branche. Dit debat heeft daaraan bijgedragen’, aldus woordvoerder Joris Prinssen van KHN op diplomatieke toon.

KHN laat weten dat het op basis van het debat kort voor de Tweede Kamerverkiezingen met een kieswijzer komt.

Update (19.50 uur): De woordvoerder van de PvdA laat weten dat de PvdA juist pleit voor centrale wetgeving en wil dan ook niet dat gemeenten kunnen experimenteren met de leeftijdgrens waarop alcohol genuttigd mag worden. Dit omdat dit rechtsongelijkheid en alcoholtoerisme in de hand werkt. Mevrouw Vos heeft dit gisteren ook gezegd in het debat, stelt de woordvoerder.

Reageer op dit artikel