nieuws

Prominenten: ‘Beperk breezers en schaf acties af

Horeca

Beperk de beschikbaarheid van breezers en verbied prijsverlagende acties in de horeca. Dat en nog veel meer roept een groep van prominenten uit de wereld van de volksgezondheid. De vooraanstaanden willen met de oproep dat de politiek een krachtiger alcoholbeleid nastreeft.

Dinsdag heeft een groep van zeventien prominenten uit de wereld van de volksgezondheid, onder wie Paul Schnabel en Andrée van Es, een oproep gericht aan de regering en de Tweede Kamer tot een krachtiger alcoholbeleid. Tot de ondertekenaars behoren verder: de bestuursvoorzitter van het Trimbos-instituut, de directeur van het NIVEL-onderzoeksinstituut, de voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg en drie vooraanstaande hoogleraren verslavingszorg.

De aanleiding tot de oproep vormt het wijdverbreide overmatig alcoholgebruik en vooral de verontrustende signalen over het groeiend overmatig gebruik onder jongeren. Er ontbreekt, volgens de ondertekenaars, bij het kabinet een gevoel van urgentie. In de recente beleidsnota van VWS over preventie was overmatig alcoholgebruik aanvankelijk een speerpunt; dat is het nu niet meer.

De groep onderbouwt haar oproep met recente gegevens. Er zijn meer dan één miljoen probleemdrinkers in Nederland (mensen die zeven à acht consumpties en meer per dag gebruiken); één op drie jongeren drinkt regelmatig overmatig; 300 verkeersdoden en 4500 gewonden per jaar als gevolg van alcoholgebruik; er heerst een eenzijdig positief beeld rond alcoholgebruik: zowel de individuele drinker als de maatschappij als geheel hebben de neiging de schade veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik te bagatelliseren of te ontkennen en huisartsen herkennen (en bespreken) slechts 10-30 procent van het probleemdrinken.

De ondertekenaars bevelen een pakket aan maatregelen aan zoals: binnen drie jaar een strikte inperking van reclame en sponsoring tot verkooppunten van alcohol, accijnsverhoging, beperking van de beschikbaarheid van breezers tot horeca en slijters, verbod op prijsverlagende acties en ‘stunten’ en expliciete alcoholpromotie in de horeca en supermarkten en tenslotte een versterking van de vroegtijdige onderkenning van alcoholproblemen via campagnes, internet en huisartsen.

De oproep is aangeboden aan de Tweede Kamer en aan minister Hoogervorst en zal naar verwachting ter sprake komen tijdens de begrotingsbehandeling van VWS op 25 november.

De complete lijst met ondertekenaars:
• Prof. dr. H.P.M. Adriaansens, Voorzitter Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling;
• Dr. K.W.H. van Beek, Algemeen secretaris Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling;
• Mevrouw prof. dr. J.M. Bensing, Directeur NIVEL;
• Prof. dr. W. van den Brink, Hoogleraar Verslavingszorg, AMC-Universiteit van Amsterdam;
• Dr. P. Cuypers, Wetenschappelijk coördinator van het Centrum voor Preventie en Kortdurende Zorg van het Trimbos-instituut;
• Ir. W.E. van Dalen, Directeur van de Stichting Alcoholpreventie (STAP);
• Dr. E. Dekker, Adviseur Volksgezondheid en Welzijn;
• Y. Dijkstra, Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Alcoholpreventie (STAP);
• Mevrouw drs. A.C. van Es, Voorzitter GGZ Nederland;
• Prof. dr. H.E.L. Garretsen, Hoogleraar Verslavingsziekten, Erasmus Universiteit Rotterdam;
• Drs. R. Gorter, Directeur Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid;
• Drs. B.F.M. Kuijf, Voorzitter Commissie Verslavingszorg GGZ Nederland;
• Drs. F.B.M. Sanders, Voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en Zorg;
• Prof. Dr. Gerard M. Schippers, Hoogleraar Verslavingsgedrag en Zorgevaluatie, AMC-Universiteit van Amsterdam;
• Prof. Dr. P. Schnabel, Voorzitter Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid;
• Drs. P. Vos, Algemeen secretaris Raad voor de Volksgezondheid en Zorg;
• Prof. dr. J.A. Walburg, Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut;

Reageer op dit artikel