nieuws

Restaurants in noorden frauderen flink

Horeca

Ongeveer 20 procent van de 170 restaurants in het noorden van het land die eind vorig jaar een inspecteur op bezoek kregen, maakte gebruik van illegale arbeid. Dat was vooral het geval bij Chinese restaurants, zo heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag laten weten.

De horecabedrijven die direct zijn beboet, hadden vreemdelingen in dienst voor wie geen werkvergunning was aangevraagd. Een deel van de werknemers verbleef ook illegaal in Nederland. De gezamenlijke controles van verschillende overheidsdiensten vonden tussen september en eind november 2004 plaats in restaurants in Leeuwarden, Groningen, Emmen, Sneek, Winschoten en Meppel.

De inspecteurs waren onder meer gericht op mogelijke uitkeringsfraude, illegale arbeid en ontduiking van belasting en sociale premies. Enkele werknemers hadden een bijstands-, WW-, WAO- of Ziektewetuitkering. Van degenen met een bijstandsuitkering bleek een kwart zwart te werken, omdat ze hun inkomsten niet of niet volledig hadden opgegeven aan de sociale dienst.

De uitvoeringsinstantie UWV doet nog onderzoek naar de overige uitkeringsgevallen en ook naar mogelijke premiefraude door werkgevers. Een op de vijf werknemers kreeg een proces-verbaal, omdat zij zich niet konden legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.Werkgevers beschikten ook niet altijd over kopieën van identiteitspapieren van werknemers.

Het is de bedoeling dat ook in de rest van het land gezamenlijke inspecties volgen in de horeca. Geld dat door fraude is verkregen, wordt volgens het ministerie teruggevorderd en aangevuld met boetes.

Reageer op dit artikel