nieuws

Sociale fondsen moeten transparanter

Horeca

De sociale partners in de horeca (Koninklijk Horeca Nederland, FNV Horecabond en CNV Bedrijvenbond) moeten duidelijker verantwoording gaan afleggen over de besteding van de miljoenen die in de sociale fondsen omgaan. Dat is een direct gevolg van maatregelen die Minister Vermeend van Sociale zaken heeft aangekondigd.

De maatregelen gelden voor alle bedrijfstakken met sociale fondsen. De minister wil dat in de accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen van sociale fondsen is aangegeven of de doelstellingen, waarvoor het geld is bestemd, zijn gehaald.

Hij wil tevens dat de jaarrekeningen op een vastgestelde datum in het bezit zijn van de Arbeidsinspectie. Vermeend gaat verder het toetsingskader van de algemeen verbindend verklaring (avv) van Fondsen-CAO’s aanscherpen. Dat betekent dat in de CAO’s waarin de fondsen zijn geregeld, de doelstellingen duidelijker moeten worden omschreven. Indien niet aan alle voorgaande eisen wordt voldaan, kan de minister besluiten de aav in te trekken. De horeca heeft twee sociale fondsen: het Fonds Bevordering Intreding (FBI) en het Sociaal Fonds Horeca (SFH). Horecawerkgevers en werknemers betalen per jaar zo’n 55 miljoen gulden premie aan beide fondsen.

Reageer op dit artikel