nieuws

Sluipend massa-ontslag dreigt in horeca

Horeca

Horeca-ondernemers nemen op grote schaal afscheid van hun flexkrachten. Dat blijkt uit een enquête van vakblad Misset Horeca onder 200 ondernemers. Oorzaak is de nieuwe Flexwet die per 1 juli ingaat.

Sluipend massa-ontslag dreigt in horeca

In de anonieme enquête noemen ondernemers  de nieuwe wet een ‘baggerwet’. ‘Ze stikken er maar in. Het is niet meer te doen. Dit maakt het bijna onmogelijk een seizoensbedrijf rendabel te houden’, aldus een ondernemer.

Ondervraagde ondernemers geven aan tijdelijke contracten niet te verlengen. Het gaat om contracten voor bepaalde tijd, oproepcontracten en nul-uren-contracten. Ook worden flexkrachten ondergebracht bij payroll-bedrijven. De helft van de ondervraagde bedrijven zegt niets te veranderen. ‘Ons personeel is ons dierbaar’, merkt een ondernemer op.

Het grote struikelblok voor ondernemers is de gewijzigde ketenregeling. Nu mogen ondernemers in 3 jaar tijd maximaal 3 tijdelijke contracten met tussenpozen van 3 maanden afsluiten. Vanaf 1 juli wordt dat 2x3x6. In 2 jaar mogen 3 tijdelijke contracten worden gesloten met tussenpozen van 6 maanden. Daarna moet een ondernemer een contract voor onbepaalde tijd geven.

Voor de horeca is die periode van 6 maanden te lang. Iemand die op het strand werkt en binnen 6 maanden weer wordt opgeroepen, heeft straks sneller recht op een vast contract. In de oude situatie was het mogelijk zo iemand na 3 maanden een nieuw tijdelijk contract aan te bieden.

Meldpunt
De uitkomsten van de enquête stroken met de geluiden die bij Koninklijke Horeca Nederland binnenkomen.  ‘Veel ondernemers willen de toegenomen risico’s niet dragen,’ zegt beleidsmedewerker Paul Schoormans. Hoeveel van de 20.000 KHN-leden de flex-contracten beëindigen, kan Schoormans niet zeggen. Wel dat ‘alle ondernemers aan het rekenen zijn.’

Onlangs startte vakcentrale CNV een meldpunt voor werknemers die te maken krijgen met de gevolgen van de nieuwe wet. Van de honderden meldingen die binnenkwamen, is een ‘significant deel’ afkomstig uit de horeca, meldt een woordvoerder.

Reageer op dit artikel