artikel

Tips ter preventie van Legionellabacterie

Hotel 1089

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat openbare douchegelegenheden bij benzinestations, truckstops en wegrestaurants controleren op de Legionellamaatregelen, zo bleek vorige week. Voorkomen is beter dan genezen, geldt voor deze gevreesde bacterie. Kalsbeek, gespecialiseerd in legionellapreventie- en bestrijding, zet voor horecaondernemers daarom enkele tips ter preventie op een rij.

Tips ter preventie van Legionellabacterie

De Legionellabacterie vermenigvuldigt zich vooral in stilstaand water met een temperatuur tussen de 25°C en 50°C. Als besmet water wordt verneveld (hele kleine druppeltjes, zoals tijdens het douchen) kan de bacterie worden ingeademd. Dit kan leiden tot een Legionellabesmetting. Het drinken van of handen wassen met Legionella besmet water geeft geen risico’s.

Tips ter preventie

  1. Zorg ervoor dat het warmwatertoestel op minimaal 60°C staat ingesteld.
  2. Spoel tappunten die niet wekelijks gebruikt worden. Denk hierbij aan een gevelkraan, personeelsdouche of een leegstaande kamer. Spoel deze punten minimaal één maal per week gedurende één minuut goed door, zowel met warm- als koud water.
  3. Vullen uw schoonmaakmedewerkers hygiëne-lijsten in met momenten waarop er door hen is schoongemaakt? Geef hen opdracht om tijdens de schoonmaak de kritische tappunten door te spoelen en laat het aftekenen op diezelfde lijst
  4. Heeft u slechts een enkel vernevelend tappunt op uw locatie? Overweeg filtertechnieken om op tappuntniveau problemen met Legionella te voorkomen (point-of-use). Let hierbij op dat u wel van een gecertificeerde techniek gebruik maakt (BRL 14010).

Leestip: Inspecties op legionella bij openbare douches wegrestaurants

Voorwaarde blijft uiteraard dat u naast deze tips dient te voldoen aan de voorwaarden uit het Drinkwaterbesluit. Los van de genoemde truckstops en wegrestaurant zijn hotels, campings, bungalowparken en alle overige accommodaties met meer dan vijf slaapplaatsen voorbeelden van prioritaire locaties. Conform wetgeving betekent dit dat er een risico inventarisatie en Legionella beheersplan van de locatie aanwezig dient  te zijn. Tevens dient er twee maal per jaar monstername uitgevoerd te worden, waarbij op Legionella wordt geanalyseerd.

Meer informatie op Kalsbeek.net

Leestip: Ondernemer moet legionella voorkomen

 

Reageer op dit artikel