nieuws

KHN en HMSH intensiveren samenwerking

Hotel

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Hotel Management School Maastricht (HMSM) gaan de komende jaren intensief samenwerken. In samenspraak met KHN gaat de hotelschool een aantal tools ontwikkelen die de slaagkans voor horecaondernemers moeten versterken.

KHN en HMSH intensiveren samenwerking

Dit samenwerkingsinitiatief wordt uitgewerkt door Jimme Keizer, lector ‘Innovatief ondernemen’, samen met docenten en studenten van de specialisatie ‘Entrepreneurship’ aan de HMSM.

Relatief veel horecaondernemingen overleven de eerste vijf jaren van hun bestaan niet. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers in de gastvrijheidindustrie, met name in het MKB, over het algemeen beschikken over een enorme passie en doorzettingsvermogen. Helaas ontbreekt het hen in de praktijk vaak aan de tijd, kennis en de benodigde middelen om na te denken over de positie van het bedrijf op de lange termijn (over 3 à 5 jaar) en over gerichte actiesom de positie van het bedrijf op de markt te verstevigen.

Om horecaondernemers hierbij te helpen wordt de onderzoekscapaciteit van de HMSM via KHN gekoppeld aan de onderzoeksbehoeften van ondernemers. De resultaten worden vertaald naar praktische tools en adviezen.

KHN en HMSM hebben eerder met elkaar samengewerkt. In het kader van afstudeerprojecten is onlangs het onderzoek naar de kansen van ‘Alleen uit eten’ door de HMSM gepresenteerd. Dit onderzoek in opdracht van KHN en op initiatief van Resto VanHarte brengt de kansen voor horecaondernemers in kaart door meer in te spelen op de enorme groep van alleenstaanden in Nederland.

De HMSM start binnenkort met de uitvoering van een tweetal nieuwe onderzoeken:

• Het analyseren van best practices van starters in de gastvrijheidsbranche. Met de opgedane kennis wil KHN startende ondernemers nog beter adviseren en begeleiden.

• Onderzoek naar de haalbaarheid van een online platform waar de vraag van ondernemers en het aanbod van horecatoeleveranciers op een vernieuwende manier samenkomt.

Lodewijk van der Grinten (directeur KHN) en Ad Smits (directeur HMSM) bekrachtigen de samenwerking voor de poort van Teaching Hotel Château Bethlehem, het innovatieve leerbedrijf van de Hotel Management School Maastricht.

Reageer op dit artikel