nieuws

Brandbrief om Holland-promotie

Hotel

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept in een gezamenlijke brandbrief van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en Gastvrij Nederland de Kamer op om te geplande bezuinigingsmaatregelen voor de promotie van Nederland te heroverwegen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil de subsidie aan de Holland-promotie gefaseerd terugschroeven.

Brandbrief om Holland-promotie

In de brandbrief aan de leden van de vaste Kamercommissie EL&I roepen Jos Vranken (NBTC), Erica Terpstra (Raad van Toezicht NBTC), Theo Ruijs (voorzitter Gastvrij Nederland) en Lodewijk van der Grinten (directeur KHN) de Kamer op om EL&I te bewegen tot een heroverweging van de voorgenomen bezuinigingsomvang.

EL&I wil met ingang van 2015 een bezuiniging van 65 procent doorvoeren. Het NBTC en de vertegenwoordigers van de gastvrijheideconomie vinden de voorgenomen bezuiniging een buitenproportionele, onbegrijpelijke en ongewenste bezuiniging op de marketing van de bestemming Nederland.

‘Op deze wijze wordt de marketing van de bestemming Nederland ter stimulering van meer toeristen, congressen en bestedingen gemarginaliseerd. Wij vinden dit een kortzichtige en destructieve ontwikkeling en een grove onderschatting van de huidige en toekomstige bijdragen van deze sector aan de Nederlandse economie’, aldus Vranken van het NBTC.

De opstellers van de brief hebben hun schrijven dinsdag 24 mei aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie EL&I. Naast de brief werden er ook tulpen aangeboden. De tulpen symboliseren de Holland-promotie en benadrukken de roep om toerisme en de gastvrijheideconomie te laten bloeien.

Tip

Download hier de brandbrief

Reageer op dit artikel