nieuws

CAO onderhandeling opgeschort om ‘begeleider

Hotel

De onderhandelingen voor de nieuwe horeca CAO lopen vertraging op omdat de gesprekspartners het nog niet eens kunnen worden over de benoeming van een procesbegeleider. Deze procesbegeleider moet er juist voor zorgen dat de onderhandelingen soepeler en professioneler verlopen.

CAO onderhandeling opgeschort om ‘begeleider

KHN en de vakbonden FNV, CNV en De Unie werden het een half jaar geleden eens over de noodzaak van een ‘procesbegeleider’. Verschillende namen zijn over tafel gegaan, maar nog geen enkele kandidaat stemde alle partijen tevreden.

Stroomlijnen

‘Alle partijen zullen zich in een procesbegeleider en zijn opdracht moeten vinden,’ zegt KHN tegen Misset Horeca op de vraag waarom het zo lang duurt om een geschikte kandidaat te vinden. De partijen zoeken naar een onafhankelijk persoon die in staat is de onderhandelingen te stroomlijnen. Voorgaande onderhandelingsrondes verliepen niet altijd even soepel. Dit resulteerde in 2010 na vele stroeve onderhandelingen tot een bliksemakkoord één dag voor het aflopen van de CAO.

Vertraging

Hoewel de FNV volgens onderhandelaar Milen van Boldrik ‘baalt dat hun pogingen om de cao te verbeteren, vertraging oplopen’, noemt KHN een vertraging in de feitelijke onderhandelingen niet erg. ‘Wachten is voor een goede communicatie en beschouwing van wensen beter dan elkaar overschreeuwen.’

De huidige cao loopt april volgend jaar af. Vakbonden en KHN hebben onderling brieven met daarin hun cao-wensen uitgewisseld.

Reageer op dit artikel