nieuws

Geen nieuwe cao voor de horeca

Hotel

De deelnemende partijen zijn het niet eens geworden over een nieuwe cao. De huidige collectieve arbeidsovereenkomst liep 31 maart 2012 af, waardoor sinds zondag 1 april sprake is van een cao-loze periode.

Geen nieuwe cao voor de horeca

Koninklijke Horeca Nederland schrijft op de eigen website dat de partijen zich hebben ingezet en over hun eigen belangen heen hebben willen zetten, maar dat dit helaas nog geen cao-resultaat heeft opgeleverd.

De belangenvereniging schrijft verder dat zij het belang van een goede cao erkent. ‘In de afgelopen periode heeft KHN ingezet op een gematigde loonontwikkeling en op flexibiliteit en inzetbaarheid.’

Afspraak voor aflopende contracten

Voor contracten die op 31 maart 2012 of in de maand april eindigen en een nieuw opvolgend contract wordt aangegaan, geldt nog de oude cao-bepaling van zes contracten in vijf jaren, zo laat KHN weten.

De branchevereniging stelt dat dit het geval is om te voorkomen dat contracten van rechtswege aflopen en hals over kop van schrik een nieuw contract niet aan de orde komt. Partijen zijn overeengekomen dit juridisch met terugwerkende kracht te regelen.

KHN merkt daarbij wel op dat hierbij een onderscheid geldt tussen leden en niet-leden van de brancheorganisatie. ‘Voor niet-leden is het onzeker of dit juridisch houdbaar is’, zo meldt het op de website.

Drie cruciale punten voor FNV Horeca

FNV Horeca meldt op de website dat er niet tot een nieuw akkoord is gekomen, omdat de standpunten op cruciale punten te ver uit elkaar liggen. ‘Hierdoor hebben we in goed overleg besloten dat verder onderhandelen op dit moment geen zin heeft’, aldus de vakbond. ‘We moeten eerst onze achterban raadplegen.’

Over drie voor de vakbond essentiële onderwerpen kan op dit moment geen overeenstemming worden gevonden, aldus FNV Horeca. Dat zijn de loonafspraken, de vakvolwassenheid en de zogeheten ‘generieke functies’ (tijdelijke oproepkrachten).

Wat betreft de lonen is de mening van de vakbond dat werknemers ten minste hun koopkracht moeten behouden en vindt zij het onacceptabel dat er voor bovenschaligen in het beloningsvoorstel van de werkgevers geen loonrondes meer gelden.

Wel resultaten behaald

Er zijn echter ook resultaten te melden, zo schrijft FNV Horeca. Het scholingsbudget wordt uitgebreid naar drie procent, er wordt een nachttoeslag ingevoerd voor nachtdiensten in hotels en werknemers hebben voortaan de mogelijkheid om een weekeinde vrij te vragen. Onder een vrij weekeinde wordt in dit geval een zaterdag/zondag of zondag/maandag bedoeld.

Kijk voor informatie over de actuele situatie op de websites van Koninklijke Horeca Nederland of FNV Horeca.

Reageer op dit artikel