nieuws

Prestigieus hotelplan in Nederweert

Hotel

Het plan voor een grootschalig hotel- en leisurecentre aan de Randweg in Nederweert wordt steeds concreter. Volgens planning wordt dit voorjaar de bouwvergunning afgegeven.

Prestigieus hotelplan in Nederweert

De vergunningen voor de vestiging en exploitatie van een zogenaamd mini-casino zijn momenteel in voorbereiding, meldt de Limburgse Courant. Het plan van initiatiefnemer Nobis uit Asten is volgens de gemeente Nederweert in alle opzichten een aanwinst.

De visie is dat het toekomstige hotel- en leisurecentre een belangrijke bijdrage aan de gewenste invulling en uitstraling van het gebied Stadspoort levert. Op maandag 25 januari vindt hierover een themaraad plaats in de raadzaal.

In 2007 klopte Nobis bij de gemeente aan met plannen voor de ontwikkeling van een grootschalig hotel in de Stadspoort; het gebied waar snelweg A2 en de provinciale weg N275 elkaar kruisen. De gemeente steunde het initiatief vanaf het begin.

Nobis kocht vervolgens grond aan de Randweg-West naast McDonald’s en werkte haar plannen verder uit. Ongeveer gelijktijdig diende zich een tweede initiatief aan voor een hotelvestiging in Nederweert, te weten Van der Valk. Hierdoor kwam de planvorming van Nobis tijdelijk op een lager pitje te staan.

Haalbaarheidsonderzoeken wezen uit dat er geen ruimte is voor twee grootschalige hotels. De gemeenteraad besloot daarom om maar aan één hotel medewerking te verlenen. Van der Valk trok haar plannen voor een vestiging in Nederweert in.

Reageer op dit artikel