nieuws

Zoover en HolidayCheck samen verder

Hotel

De beoordelingssites Zoover en HolidayCheck gaan samen verder. De nieuwe combinatie is naar eigen zeggen marktleider in Centraal- en West-Europa met meer dan 35 miljoen unieke bezoekers per maand.

Zoover en HolidayCheck samen verder

Door het samengaan, creëren de merken Zoover en HolidayCheck meer Europese slagkracht, zo luidt de verklaring. Tomorrow Focus, het Duitse moederbedrijf van HolidayCheck, beschikt sinds 10 juli over een meerderheidsbelang van 51 procent in Webassets, het moederbedrijf van Zoover.

De resterende aandelen blijven in handen van oprichter Bas Rasker en het management. Met de overname is double digit bedrag in miljoenen gemoeid. Het huidige management blijft Zoover de komende jaren leiden.

De combinatie heeft driehonderd medewerkers en kantoren in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Polen en Zwitserland (hoofdkantoor).

Reageer op dit artikel