artikel

Nieuw in de hygiënecode

Restaurant

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft de nieuwe Hygiënecode gelanceerd. Wat zijn opvallende veranderingen en wat is nieuw?

Nieuw in de hygiënecode

In de Hygiënecode voor de horeca worden de regels omschreven waarmee horecabedrijven de voedselveiligheid en hygiëne kunnen bewaken. Zodra er een nieuwe versie van de Hygiënecode van kracht wordt, vervalt de voorgaande versie. De laatste versie is die uit 2007 en vervalt per 1 april 2016. Horecaondernemers moeten dus voor deze datum de nieuwe versie in huis hebben om de nieuwe werkprocessen eigen te maken en toe te passen.

KHN raadt ook aan medewerkers goed te informeren. De nieuwe code is aangepast aan de huidige wetgeving, enkele processen zijn verduidelijkt en er zijn registratieformulieren als praktisch handvat toegevoegd. Er is een heel hoofdstuk bijgekomen met processen die extra aandacht behoeven. Onder meer de nieuwe werkprocessen voor sushi en pekingeend. Wat betreft hygiëne-regels wordt het punt ‘omgaan met virussen’ nog eens goed aan de orde gesteld.

Hulphonden
Ook is in de nieuwe code een paragraaf opgenomen over hulphonden. Nu mogen hulphonden wel worden toegelaten in horecabedrijven en dus ook in restaurants. ‘Aangezien het vraagstuk ‘Mag ik nou wel of niet een hulphond toelaten van de NVWA?’ in de praktijk tot verwarring kon leiden, hebben we deze regel nu extra benadrukt’, zegt KHN-woordvoerder Joris Prinssen. ‘Maar in de hygiënecode voor de horeca van 2007 stond ook al vermeld dat hulphonden altijd mogen worden toegelaten, mits zij niet in de bereidingsruimte komen. Dus nieuw is het niet.’

Groente van buffet
Verder wordt in de code extra aandacht gegeven aan wat ondernemers nog mogen doen met groente die op een buffet heeft gelegen. ‘Dankzij lobby van KHN is het nu geaccepteerd om, onder de in de Hygiëne-code beschreven voorwaarden, bijvoorbeeld gesneden tomaten na de 2-uursborging nog te gebruiken in een soep of een saus. In de strijd tegen voedselverspilling is dit een waardevol resultaat.’

Lay-out
De lay-out van de nieuwe hygiënecode is compleet vernieuwd. Daardoor is het volgens KHN overzichtelijker en is makkelijker vindbaar waar in de code bepaalde voorschriften staan. Ook is duidelijker welke zaken nu verplicht zijn en welke worden aanbevolen. Daarnaast zijn nu alle registratieformulieren toegevoegd.

Boete
Elk bedrijf dat met voedsel en dranken werkt, moet voldoen aan de regels van voedselveiligheid. Wanneer dit niet het geval is, kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), onderdeel van de rijksoverheid die toeziet op onder meer veilig voedsel, een boete opleggen.
KHN is uitgever en eigenaar van de Hygiënecode voor de horeca. Deze code is gebaseerd op Europese wetgeving waarin staat dat alle levensmiddelenbedrijven volgens de HACCP-beginselen moeten werken. De code is opgesteld in samenwerking met de NVWA en is goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. KHN stelt vanaf deze maand de nieuwe Hygiënecode ook in het Chinees en Engels beschikbaar. De nieuwe Hygiënecode voor de horeca is te koop via de website van de werkgeversorganisatie.

Reageer op dit artikel