nieuws

Van der Grinten: ‘KHN te strak en star

Restaurant

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is te strak en star georganiseerd en het ontbreekt de branchevereniging tot dusver aan een heldere toekomstvisie. Dat zegt directeur Lodewijk van der Grinten over zijn eigen organisatie. ‘Er zijn zorgen of we een goede belangenbehartiging van onze leden kunnen blijven garanderen’.

Van der Grinten: ‘KHN te strak en star

Van der Grinten, die bij KHN op 1 juni 2008 Jeu Claes opvolgde, plaatst de stevige woorden in het ledenblad Horeca Nederland, waarin hij onder het kopje ‘Strategische visie’ zijn mening geeft over het verleden en het heden.

De directeur stelt dat het KHN tot dusver heeft ontbroken aan een heldere toekomst. ‘Het is vreemd dat we geen omschrijving hebben voor het punt op de horizon waar we naartoe willen, laat staan dat we weten hoe we daar willen komen’.

‘Het bedrijf denkt voor de leden en maakt op basis daarvan het beleid. Er moet echter beleid worden gemaakt dat is gebaseerd op de vragen en behoeften van de 20.000 leden. We gaan beleid maken voor leden en met leden. Dat vraagt om een cultuuromslag van aanbod gestuurd naar vraaggestuurd denken en handelen door de organisatie’.

Visiedocument

Van der Grinten vindt dat tussen het bedrijf, de vereniging en de branche nu nog grote schotten staan. ‘Ook tussen de afdelingen op ons kantoor staan deze barrières. Sinds ik hier de term “ontschotten” heb geïntroduceerd, zijn al veel muren letterlijk verdwenen. We gaan veranderen van een starre sumoworstelaar in een intelligente judoka: meebewegen en toch winnen.’

In toekomst wil de directeur met het opstellen van een visiedocument vooruitgang boeken. ‘Het document moet ons horeca-DNA voor de toekomst zijn. Het moet de branche inspireren, uitspreken wat we willen, wat onze positie in de samenleving moet zijn en met wie we welke netwerken en allianties moeten aangaan. Het is de bedoeling dat we meer meebewegen. Dat wordt de grootste verandering in onze cultuur’.

Reageer op dit artikel