nieuws

Kaviaarhandel kan weer opbloeien

Restaurant

De Verenigde Naties hebben dinsdag een verbod op de export van de meeste soorten kaviaar van de steur uit de Kaspische Zee opgeheven. Het verbod werd een jaar geleden ingesteld ter bescherming van de slinkende populaties wilde steur.

Kaviaarhandel kan weer opbloeien

Vrijwel alle kaviaar die internationaal wordt verhandeld komt van steur uit de Kaspische Zee. Het orgaan dat toeziet op de bescherming van bedreigde planten- en diersoorten (Cites) heeft verklaard dat de handel weer op gang kan komen.

Beluga
De belangrijkste producentenlanden Azerbeidzjan, Iran, Kazachstan, Rusland en Turkmenistan hebben afgesproken minder steur te vangen. Cites heeft daarom toestemming gegeven voor de export van bijna 96 ton kaviaar in 2007, circa 15 procent onder het quotum van 2005.

Over de duurste soort kaviaar, beluga van de steursoort Huso huso, is nog geen besluit genomen omdat de vijf betrokken landen onvoldoende informatie hebben verschaft over de omvang van de populaties.

Handelsverbod
Volgens een persbericht van Cites blijft de handel in kaviaar uit andere wateren zoals Zwarte Zee, Donau en Amoer aan de Chinees-Russische grens verboden. Dat gebeurt op zowel het verzoek van de producenten als op last van Cites.

Volgens de Nederlander Willem Wijnstekers, secretaris-generaal van Cites, heeft het handelsverbod in 2006 geleid tot een beter gedrag van de producentenlanden. Hij erkent wel dat het nog tientallen jaren kan duren voordat de steurpopulaties weer volledig zijn hersteld.

Illegale handel
Wijnstekers verwacht dat met de weer toegestane handel voldoende geld kan worden verdiend voor duurzamere visserijmethoden en voor een slagvaardiger strijd tegen de illegale handel.

De maatregelen van Cites zijn volgens natuurbeschermingsorganisaties maar deels effectief. De illegale handel in kaviaar is volgens sommige deskundigen net zo groot als de legale handel, waarop Cites invloed kan uitoefenen. Bovendien worden in Rusland grote hoeveelheden kaviaar binnen de grenzen verhandeld en hiervoor gelden geen restricties van de VN-organisatie.

Kaviaarhandel bloeit weer op

Reageer op dit artikel