nieuws

Term ‘duurzame paling’ is misleidend

Restaurant

Het begrip ‘duurzame paling’ is misleidend. Dat is het oordeel van de Reclame Code Commissie naar aanleiding van een klacht, die WNF en Greenpeace in mei dit jaar indienden tegen de stichting Duurzame Paling Nederland.

Term ‘duurzame paling’ is misleidend

Dat meldt het WNF (Wereld Natuur Fonds) in een persbericht. De stichting Duurzame Paling Nederland (DUPAN) claimt volgens WNF dat ze door het uitzetten van gekweekte Europese paling zodanig bijdraagt aan het herstel van de populatie, dat het vissen ervan mogelijk blijft. DUPAN introduceerde een palingwijzer met daarop de term duurzame paling.

De projectgroep Aalherstel 2009, waarin WNF en Greenpeace met andere maatschappelijke organisaties werken aan herstel van de palingstand, diende een klacht in omdat deze claims misleidend zijn. Volgens de projectgroep kan het eten van een ernstig bedreigde diersoort nooit duurzaam zijn.

Palingstand

De Europese aal wordt met uitsterven bedreigd. Het volwassen palingbestand in Nederland is volgens het WNF de afgelopen vijf jaar met 95 procent gedaald. En in Europa is het glasaalbestand (hoeveelheid jonge paling) minder dan 1 procent van wat het was in de jaren 80 van de vorige eeuw.

Volgens de Reclame Code Commissie is niet aangetoond dat de palingstand verbetert door gekweekte paling uit te zetten. Het WNF is van mening dat de palingstand zich alleen kan herstellen als de aalvisserij voor consumptie volledig wordt stilgelegd. Dat advies is ook gegeven door internationale wetenschappers die zijn verenigd in de International Council for the Exploration of the Sea (ICES).

Reageer op dit artikel