nieuws

Theo van Rensch in race als president Koksgilde

Restaurant

Meesterkok Theo van Rensch is kandidaat om per 16 april Paul Fagel als president van het Koksgilde op te volgen. Het gilde wil verder het bestuur verjongen en gaat met plaatsvervangende bestuursleden werken.

Theo van Rensch in race als president Koksgilde

Uit de agenda die op 4 april is rondgestuurd naar de leden en die Misset Horeca onder ogen kreeg, blijkt dat tijdens de Ledenvergadering van het Koksgilde bij Rational in Almelo op 16 april de huidige president Paul Fagel (69), zijn functie neerlegt.
Fagel was sinds 2004 eerste man van de koksvereniging. ‘Fagel treedt alleen af als er een nieuwe voorzitter wordt gekozen’, laat Hans Kerssemakers namens het Koksgilde weten. ‘Er kunnen zich nog andere leden kandidaat stellen voor deze functie.’

 

Vice-voorzitter
Meesterkok Theo van Rensch, docent aan het ROC van Amsterdam en begeleider van de sterklaskoks, is op 16 april kandidaat-voorzitter. Vice-voorzitter Theo Pieper zal aftreden, omdat hij na twee herverkiezingen niet meer herkiesbaar is.
oine de Rooy is kandidaat om hem op te volgen. Het bestuur wil Pieper nog een jaar als toegevoegd bestuurslid zonder stemrecht laten opereren, zodat hij zijn kennis kan overdragen aan de nieuwe bestuurders. De leden zullen zich daarover op 16 april moeten uitspreken.

Verjongen
Het bestuur van het Koksgilde wil verjongen. ‘We zijn de afgelopen jaren flink gegroeid. Jaarlijks zo’n 10 procent en hebben nu 2800 leden. We verwachten dit jaar te groeien naar zo’n 3000 leden. Daarom moeten we het bestuur verjongen’, laat Kerssemakers weten. De vereniging gaat met plaatsvervangende bestuursleden werken die zich alvast kunnen inwerken voor de functies die vrijkomen in de toekomst.
Dit jaar komen er twee bestuursfuncties vrij en daarvoor zijn er momenteel drie kandiaten. Tijdens de vergadering zal daarover worden gestemd. Inmiddels zijn er ook twee leden die als plaatsvervangend bestuurslid kandidaat zijn.
Tot een uur voor de vergadering kunnen kandidaten zich nog melden, laat Kerssemakers weten. Het bestuur van het Koksgilde bestaat nu naast een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris uit vijf bestuursleden.

Reageer op dit artikel