nieuws

‘Strafblad voor pesten op de werkvloer’

Restaurant

Het is nodig om pesten op het werk verder terug te dringen. Maar het is de vraag of pesten als zelfstandig delict strafbaar moet worden gesteld. Dat zei minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) donderdag in de Tweede Kamer. De sectoren onderwijs, horeca en vervoer zijn de drie sectoren waar werknemers het meest te maken hebben met pesterijen, zo blijkt uit eerder onderzoek van het CBS.

‘Strafblad voor pesten op de werkvloer’

De minister reageerde op vragen of pesten in het wetboek van strafrecht kan worden opgenomen. Volgens Asscher kunnen de ernstige vormen van pesten al worden aangepakt. De minister zet vooral in op het voorkomen van pesten op de werkvloer. ‘Het belangrijkst is een goed en veilig klimaat op het werk om te verhinderen dat het zo ver komt.’

Asscher gaat hierover opnieuw in gesprek met werkgevers en bonden. Daarbij zal ook worden gekeken naar nut en noodzaak van het strafbaar stellen van pesten als delict. Naar schatting een half miljoen Nederlanders wordt op de werkvloer gepest. Vorig jaar juni ging er een landelijke campagne tegen pesten van start.

Bedrijven die het laten afweten als het gaat om het terugdringen van pesten op het werk, lopen het risico door de Inspectie SZW te worden beboet. Een woordvoerder van de inspectie laat donderdag weten dat het nog geen enkele keer nodig is geweest om een bedrijf hiervoor te beboeten. Wel hebben bedrijven waarschuwingen gekregen.

Onderlinge pesterijen – door collega’s of leidinggevenden – komen verhoudingsgewijs het meest voor in de industriële sector. In de bedrijfstak overige industrie en reparatie is dat bijna 15 procent. Bij uitgeverijen, film, radio en tv (9,5 procent) – ook maakindustrie, maar van een andere soort – is het aandeel eveneens hoog. Horeca (9,1 procent) en de sector vervoer en opslag (9,4 procent) staan ook in deze categorie hoog op de lijst.

Reageer op dit artikel