nieuws

Bidvest Deli XL blijft werken aan duurzaamheid

Restaurant 1214

Bidvest Deli XL heeft haar zevende duurzaamheidsverslag gepubliceerd. Met dit verslag over 2015 sluit Bidvest Deli XL haar eerste MVO-beleidsperiode af.

Bidvest Deli XL blijft werken aan duurzaamheid

Directeur Dick Slootweg: ‘Ik ben trots op onze CO2-reductie van 18%. Ook kopen we al voor 54% in bij duurzame leveranciers. Maar we gaan door. Als organisatie willen we duurzaam denken én duurzaam doen. Dit duurzaamheidsverslag vormt voor ons meteen ook een nieuw begin.’

Pionier
Als een van de eerste organisaties in Nederland stelde Bidvest Deli XL in 2008 een MVO-beleid op met sociale en milieudoelstellingen voor 2015. Zo wilde Bidvest Deli XL haar CO2-uitstoot reduceren, het ziekteverzuim terugdringen en inzetten op transparantie in de keten. Tevens investeerde de organisatie stevig in het verduurzamen van het eigen assortiment. Ook is gewerkt aan het verhogen van de klant- en medewerkerstevredenheid. Verder zetten medewerkers van Bidvest Deli XL zich jaarlijks in voor een maatschappelijk doel.

Ambitieus aan de slag
‘Toen we deze doelstellingen in 2008 formuleerden, hadden we nog niet helemaal voor ogen hoe we die doelstellingen zouden gaan behalen en wat de impact ervan zou zijn op onze organisatie’, blikt Slootweg terug. ‘Maar we zijn ambitieus aan de slag gegaan en hebben hierin onze weg gevonden.’

Droom realiseren
Bidvest Deli XL is nu bezig haar MVO-beleid voor de toekomst verder te ontwikkelen. Dick Slootweg: ‘Wij willen onze duurzame droom verwezenlijken: een CO2-neutraal bedrijf en volledig transparantie van de voedselketen.’ Voordat het nieuwe MVO-beleid met daaraan gekoppelde doelstellingen definitief wordt vastgelegd, wordt eerst nader onderzoek gedaan naar wat nodig is om de ambities van Bidvest Deli XL waar te maken. Hierin zoekt Bidvest Deli XL de dialoog met stakeholders en medewerkers. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat met een gezamenlijke inzet de droom van Bidvest Deli XL uitkomt’, besluit Slootweg.

Duurzaamheidsverslag 2015
Het complete duurzaamheidsverslag 2015 is te vinden op de website van Bidvest Deli XL. Hierin staan alle ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van duurzaamheid van het afgelopen jaar uitgebreid beschreven.

Reageer op dit artikel