nieuws

‘Veel signalen van onderbetaling bij inspectie horeca’

Restaurant 71

Bij een controle van de schoonmaakwerkzaamheden in 44 horecaondernemingen, vooral restaurants en eetcafés, werden bij zes ondernemingen door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid overtredingen geconstateerd. Dat meldt Inspectie SWZ dinsdag 2 mei.

‘Veel signalen van onderbetaling bij inspectie horeca’

De actie vond 28 april plaats in Amsterdam, Breda, Eindhoven en Groningen. De inspectie doet nog nader onderzoek bij 22 ondernemingen.

Bij vier horecaondernemingen werden overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen geconstateerd, omdat vreemdelingen werden aangetroffen voor wie een tewerkstellingsvergunning was vereist. Bij vijf horecaondernemingen zijn overtredingen van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag vastgesteld. Overtredingen van de Arbeidstijdenwet werden bij vier horecaondernemingen geconstateerd. Bij één van deze horecaondernemingen werkte een arbeidskracht, sinds 2010, 7 dagen per week en had naar eigen zeggen nimmer een dag vrij gehad.

De SWZ kreeg 20 signalen van onderbetaling. In het kader van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag worden deze nader onderzocht. Ook constateerde de inspectie dat bij vier horecaondernemingen arbeidskrachten een uitkering ontvingen van de gemeente of van het UWV. De betrokken instanties worden hiervan in kennis gesteld.

Reageer op dit artikel