nieuws

Advocaat Raoul Meester: Wijntje in winkel mag misschien niet

Restaurant 1119

Horeca-advocaat Raoul Meester is het niet eens met de conclusie in de media dat een wijntje schenken in een winkel mag.

Advocaat Raoul Meester: Wijntje in winkel mag misschien niet

Recent spande de Koninklijke SlijtersUnie een kort geding aan tegen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Die laatste is een pilot begonnen met horeca in winkels. De slijters vinden dat de VNG overtreding van de Drank- en horecawet aanmoedigt. Volgens de rechter heeft De SlijtersUnie onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de VNG iets doet wat niet mag.

De conclusie in de media dat het schenken van een wijntje in een winkel dus mag, is volgens advocaat Raoul Meester veel te kort door de bocht. Meester: ‘De rechtbank oordeelt dat de VNG een beperkte rol heeft bij de uitvoering van de blurring-pilot. Het is aan de lokale horecaondernemers om via de bestuursrechter te ageren tegen een pilot in de buurt.’

Volgens de Drank- en Horecawet zijn mengvormen van horeca en winkels verboden. De Amsterdamse advocaat: ‘Omdat er in de Drank- en Horecawet een verbod op blurring is, moet een gemeente die aan de pilot meedoet, overtreding van die wet gedogen. Of dat in het kader van de pilot mag, is niet aan de civiele rechter, maar aan het oordeel van de bestuursrechter. In mijn ogen valt in de uitspraak van de rechter niets meer en niets minder te lezen dan dit. Met andere woorden: er is nog helemaal geen baanbrekende uitspraak.’

Lokale horecaondernemers die tegen de pilot zijn, moeten bij de bestuursrechter zijn. Dat kan volgens Meester via een bestuursrechtelijk kort geding, ‘maar dan moet wel sprake zijn van voldoende spoedeisend belang.’

 

Reageer op dit artikel