nieuws

FoodtruckBooking.com brengt aanbod foodtrucks in kaart

Restaurant 1211

Honderd leden telt FoodtruckBooking.com sinds de website in maart werd gelanceerd met als doel het aanbod van professionele foodtrucks in kaart te brengen en een platform te bieden voor deze, vaak eenmanszaken en/of zzp’ers.

FoodtruckBooking.com brengt aanbod foodtrucks in kaart

‘Naast het feit dat ze zich in onze professionele omgeving kunnen presenteren richten wij ons op de zichtbaarheid en internetmarketing om op die manier meer opdrachten te kunnen genereren en dat foodtruckers niet alleen afhankelijk zijn van festivals’, aldus Onno van Gent van FoodtruckBooking.com.

Rendabel

Hoe rendabel foodtrucks zijn? ‘Er zijn er die goede zaken doen, anderen klagen veel. Niet in de laatste plaats vanwege de inschrijfgelden die betaald moeten worden voor de festivals met daar bovenop nog vaak een percentage van de omzet. Het blijkt hard werken om iets te kunnen overhouden. Wij brengen vraag en aanbod direct met elkaar in contact zonder dat wij een percentage van de omzet toucheren. Van de abonnementsgelden verzorgen wij de internetmarketing die moet zorgen voor een grotere zichtbaarheid en vraag, gedurende het hele jaar. Het zijn onderwerpen waar veel foodtruckers geen tijd voor hebben of het ontbreekt aan kennis.’

Groei

FoodtruckBooking.com telt inmiddels meer dan 100 leden en de belangstelling groeit gestaag. ‘Foodtruckers die inzien dat er meer nodig is om op termijn een gezonde bedrijfsvoering te kunnen ontwikkelen’, volgens van Gent. ‘Uiteraard probeert iedereen in deze onstuimige markt een graantje mee te pikken, maar wij zijn ervan overtuigd dat alleen de echte professionals overleven.’

Uitrol naar andere landen

FoodtruckBooking.com rolt eind van dit jaar uit naar Luxemburg, België, Duitsland en Engeland. ‘Wij willen graag een bijdrage leveren aan de professionalisering van de branche. Zo ontwikkelden we samen met een grote verzekeraar collectiviteitspolissen, specifiek voor foodtruckers. Al onze activiteiten maken het voor foodtruckers mogelijk een gezonde boterham te verdienen. Maar het is, volgens ons, haast onwaarschijnlijk dat de groei die we hebben gezien zich zo zal doorzetten. Voorlopig zien wij echter dat er bij de streetfood-lovers en foodies genoeg belangstelling bestaat voor origineel en smaakvolle gerechten.’

Reageer op dit artikel