nieuws

Relatief veel failliete horeca in juni 2017

Restaurant 1453

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in juni gestegen. Vorige maand werden er twaalf bedrijven meer failliet verklaard dan in mei, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Relatief gezien werden de meeste faillissementen in de horeca uitgesproken.

Relatief veel failliete horeca in juni 2017

In totaal werden er 277 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, 55. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in juni de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

Dalende trend

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er volgens het CBS sprake van een dalende trend. In april 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 2007. Afgelopen maanden steeg het aantal faillissementen weer.

In het eerste half jaar van 2017 zijn er ongeveer een kwart minder bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode van 2016.

Reageer op dit artikel