video

Memories of Asia in Arnhem

Restaurant

Met het AmsterdamDiner nieuwe stijl moest de aandacht minder op Bekende Nederlanders en meerop de aidsproblematiek gericht worden. Daar is De Grote Onderneming ten dele in geslaagd. BN-ersbleken toch weer redelijk prominent aanwezig. Om geld op te halen voor een goed doel kan de inzetvan BN-ers effectief zijn, maar de jury kon om die reden niet spreken van een creatief of gedurfdconcept. Het event week wat dat betreft ook onvoldoende af van eerdere versies van hetAmsterdamDiner.
De jury was wel erg positief over de manier waarop verschillende mensen vrijwillig meewerkten aanhet event en over de emotie die het event losmaakte. Een sterk punt vond de jury het koppelen vankwantitatieve doelstellingen aan het event: meetbaar meer tafels, meer geld en het creëren van eengroter bewustzijn. De jury kon helaas niet goed beoordelen of alle gestelde targets behaald zijn.Mede omdat het event goed past binnen de corporate identity van De Grote Onderneming,honoreerde de jury deze case met een bronzen EVA.

Het AmsterdamDiner – 21 juni 2003 – Heineken Music Hall
In’tent Belevingscommunicatie

Het AmsterdamDiner was na een decennium verworden tot een ‘standaard’ gala-benefietdiner. HetAmsterdamDiner is bedacht om het bewustzijn over de aidsproblematiek te vergroten – vooralinvloedrijke mensen. Zo wil het event een omvangrijk platform creëren voor bedrijven en instellingendie een actieve bijdrage willen leveren aan de aidsproblematiek. In 2003 was het daarom tijd voor eennieuwe opzet van het AmsterdamDiner.
Het AmsterdamDiner richt zich op drie brede doelgroepen: politici (10 procent), captains of industry(50 procent) en bekende Nederlanders (35%). Daarbinnen wil DGO die mensen aanspreken die eenactieve bijdrage willen leveren aan de aidsproblematiek.
Voor alle doelgroepen gold dat het AmsterdamDiner méér moest worden dan alleen een instrumentom geld op te halen. Het moest kennis en bewustzijn stimuleren over de wereldwijdeaidsproblematiek. Het bedrijfsleven moest het besef krijgen dat het een actieve bijdrage kan leverenaan de oplossing van de Aids-problematiek.
Daarnaast wilde DGO met de editie van 2003 een hoger niveau gasten aantrekken: minder BN’ers enmeer decisionmakers uit het bedrijfsleven. Kwantitatief nam DGO zich voor 10 procent meer tafelsverkopen, 20 procent meer opbrengst op te halen voor PharmAccess en 10 à 20 procent meer ledenaan DGO te binden.
Het AmsterdamDiner werd geheel gesponsord door de toeleveranciers. In totaal waren 300vrijwilligers en 20 sponsorende bedrijven bij het event betrokken. Tijdens het diner overheerste dekleur wit, de kleur van de hoop. Wit kwam terug in de gedekte en gedecoreerde tafels en in de kledingvan de bediening. De avond werd geopend met twee speeches die toewerkten naar een film uitGhana. Mechtild van den Hombergh reikte vervolgens de Stichting DOEN Award uit aan het Aidspreventieproject van de Ashanti Mijnen in Ghana. Na het hoofdgerecht gingen bekende Nederlandersde tafels langs om loten te verkopen. De prijzen waren belangeloos beschikbaar gesteld door hetbedrijfsleven.

Van een eetfeest voor homoparen is het AmsterdamDiner nu een event met inhoud geworden, waarcaptains of industry collega’s ontmoeten. De intimiteit van zelf uitgenodigde gasten en het delen vanemoties rondom aids scheppen een band.Door van DGO een tafel op het AmsterdamDiner te ‘kopen’, kon de donateur zelf belangrijke relatiesuitnodigen. De uitnodiging voor het AmsterdamDiner werd in tienvoud naar de gastheer gestuurd.Deze kon de uitnodiging met een persoonlijke brief doorsturen naar zijn tafelgasten.De artikelen in de media en de enquête onder de gasten wijzen uit dat het AmsterdamDiner gezienwordt als een inhoudelijke bijeenkomst waar de serieuze noot en het plezier in balans zijn met elkaar.

Video

Reageer op dit artikel