nieuws

KHN: alcoholplannen kabinet onvoldoende

Café

De horecabranche vindt de deze week door de ministers Klink, Rouvoet en Ter Horst gepresenteerde plannen voor het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren niet voldoende. Een aantal voorgestelde maatregelen kunnen zelfs averechts werken, zegt Koninklijk Horeca Nederland (KHN).

KHN: alcoholplannen kabinet onvoldoende

Volgens KHN slaan de ministers vooral de plank mis in het leggen van de nadruk op de horeca. ‘Jongeren drinken steeds jonger en steeds meer. Dit gebeurt niet in de horeca maar vooral thuis, in sportkantines en bierketen’, aldus KHN.

De plannen van de ministers verschuiven onder andere de verantwoordelijkheid voor regelgeving naar de gemeenten, die dan zelf de minimumleeftijden voor alcoholverkoop mogen bepalen. Dit schrijven de bewindslieden in hun ‘Hoofdlijnenbrief Alcoholbeleid‘.

Alcoholtoerisme

Als grootste bezwaar noemt KHN het risico op alcoholtoerisme en de oneerlijke concurrentie die daarmee samenhangt. De branchevereniging wordt hierin gesteund door een groot aantal kamerleden, meldt De Volkskrant.

Jongeren uit een gemeente waar pas vanaf 18 alcohol mag worden gekocht gaan massaal naar een nabijgelegen gemeente waar de minimumleeftijd 16 is. De ondernemers in de eerste gemeente worden hierdoor benadeeld.

Illegaliteit

Ook bevordert een verhoging van de minimumleeftijd naar 18 volgens KHN de illegaliteit waarin alcohol door jongeren gebruikt wordt, omdat ze niet meer in de horeca terecht kunnen.

Het voorstel gemeenten zelfs per uitgaansgelegenheid vast te laten stellen tot hoe laat en welke leeftijdscategorieën mogen worden toegelaten, gaat KHN helemaal te ver.

Fonds

Wel is de brancheorganisatie blij dat eindelijk de aanpak van drankketen en hokken op de politieke agenda is gezet, en dat gemeenten worden gemaand te stoppen met gedogen.

De voorgestelde accijnsverhoging draagt volgens KHN veel minder bij aan de vermindering van drankmisbruik. Zij betreurt het dat de ministers niet het voorstel vanuit het bedrijfsleven hebben overgenomen om die extra accijnzen via een fonds te gebruiken voor acties om drankgebruik onder jongeren tegen te gaan.

Reageer op dit artikel