nieuws

Verbetering in naleven leeftijdsgrens

Café

Steeds meer ondernemers en carnavalsverenigingen treffen maatregelen om alcoholgebruik door jeugdigen tegen te gaan. Dat heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) geconstateerd tijdens controles op de naleving van de leeftijdsgrenzen voor de alcoholverkoop tijdens carnaval.

Verbetering in naleven leeftijdsgrens

Zo waren er onder meer feesttenten en bedrijven waar een toegangsleeftijd van zestien jaar gold en bij de ingang gevraagd werd om legitimatie, meldt de VWA op haar website.

Ook waren er feesten, sommige specifiek voor de doelgroep twaalf tot en met zeventien jaar, waar polsbandjes werden gebruikt in combinatie met strikte controles door personeel en vrijwilligers.

Staken

Toch bleken er ook bedrijven te zijn die de regels ruimschoots overtraden. Een bedrijf in Noord-Brabant besloot naar aanleiding van de controle van de VWA het feest te staken.

Jongeren onder de zestien jaar kregen daar volop alcohol verstrekt. Tegen de ondernemers en verenigingen die de regels overtraden is een boeterapport opgemaakt. Zij kunnen op korte termijn een hercontrole verwachten.

Geldboete

Tijdens carnaval zijn in totaal ruim dertig verkooppunten, met name feesttenten, buurthuizen en cafés, bezocht. Er zijn vijf maatregelen, vier boeterapporten en één schriftelijke waarschuwing opgemaakt tegen ondernemers die de leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop overtraden. De hoogte van de geldboete varieert van 900 tot 3600 euro.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels