nieuws

Wetenschappers: ‘Nieuwe alcoholrichtlijn te streng’

Café

De nieuwe alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad is te streng. Dat is de uitkomst van een discussie rondom verantwoorde alcoholconsumptie die vrijdag 11 maart door de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) in Den Haag werd georganiseerd. In november 2015 werd het alcoholadvies van de Gezondheidsraad gewijzigd van ‘drink met mate’ naar ‘drink geen alcohol’.

Wetenschappers: ‘Nieuwe alcoholrichtlijn te streng’

Diverse wetenschappers uit binnen- en buitenland uitten tijdens de discussie op 11 maart kritiek op de nieuwe alcoholrichtlijn van de Nederlandse Gezondheidsraad. Afgelopen november maakte de Gezondheidsraad bekend haar alcoholadvies uit 2006, ‘drink met mate’, te wijzigen in ‘drink geen alcohol’.

De Nederlandse en buitenlandse wetenschappers stellen dat de afgelopen tien jaar geen nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn gepubliceerd die deze strengere norm rechtvaardigen. Tijdens de bijeenkomst zei wetenschapper Henk Hendriks: ‘De gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing laat zien dat de Gezondheidsraad zich bij dit advies meer door angst voor verslaving en levercirrose, dan door onderzoek heeft laten leiden’.

Hendriks presenteerde daarnaast kritiek van het ISFAR, een verzameling van internationaal vooraanstaande wetenschappers op het gebied van alcohol en gezondheid. Zij lieten zich in een review eerder kritisch uit over het Nederlands advies.

Zij stellen dat het belangrijk is dat er in iedere richtlijn wordt gewezen op de gevaren van binge drinking, maar dat in algemene zin kan worden aangenomen dat het drinken van lichte hoeveelheden alcohol door volwassenen (1 glas per dag voor vrouwen, 2 glazen per dag voor mannen) niet leidt tot schade voor de gezondheid en niet hoeft te worden afgeraden.

De drie belangrijkste bezwaren van de wetenschappers
– De Gezondheidsraad spreekt zichzelf tegen in haar advies. Enerzijds zegt zij op basis van wetenschappelijk onderzoek dat matig alcoholgebruik gezondheidswinst oplevert, terwijl zij anderzijds in de uiteindelijke praktische vertaalslag opeens de norm stelt dat mensen beter niet kunnen drinken.
– Andere landen hanteren andere, minder strenge, normen terwijl er gebruik gemaakt wordt van dezelfde wetenschappelijke data. In Engeland ligt de norm sinds januari dit jaar voor alcoholconsumptie bijvoorbeeld op iets minder dan twee glazen per dag, in Canada zelfs op vier. Deze normen zijn vergelijkbaar met of liggen zelfs beduidend hoger dan de richtlijn die in 2006 in Nederland is vastgesteld.
– De afgelopen tien jaar is er geen nieuw onderzoek gepubliceerd dat een strengere norm rechtvaardigt. Handhaven van het oude advies (2006) van dagelijks maximaal twee glazen voor mannen en één voor vrouwen ligt dan ook meer voor de hand.

Reageer op dit artikel