nieuws

Partij voor de Dieren wil geen catering met paling

Catering

De Partij voor de Dieren heeft donderdag een motie ingediend om paling niet langer te serveren in het gemeentehuis van Leiden. Bij lunches van het college van B&W, bij recepties en in het bedrijfsrestaurant wordt regelmatig paling geserveerd. ‘Kan eigenlijk niet meer, want paling wordt met uitsterven bedreigd.

Partij voor de Dieren wil geen catering met paling

Dat zegt Dick de Vos, in Leiden gemeenteraadslid namens de Partij voor de Dieren. ‘Wereldwijd wordt de paling – een rode-lijstsoort – met uitsterven bedreigd. Sinds 1950 is de palingstand in Nederland met 95 procent teruggelopen. De hoeveelheid paling die ons land via de zee binnentrekt (glasaal) is nog maar 1% is van het niveau van 1980. Bovendien wordt de paling gruwelijk gedood door middel van een langdurig zoutbad waardoor de huid letterlijk wegschroeit.’

De Vos vindt dat de overheid het goede voorbeeld moet geven. ‘In de Tweede Kamer en bij verschillende andere overheden, waaronder het Hoogheemraadschap van Rijnland is de paling al van de menukaart gehaald. CDA-minister Verburg, minister van LNV heeft bovendien opgeroepen tot een verbod op aal in de paaimaand oktober.’

Volgens De Vos wordt niet alleen paling ernstig bedreigd. ‘Als we in het huidige tempo vis blijven vangen en eten zijn over 40 jaar de oceanen leeggevist.’

Reageer op dit artikel