nieuws

KHN sceptisch over lastenverlichting

Horeca

Volgens minister Bos van Financiën blijft Nederland financieel en economisch gezond ondanks een afkoelende economie en stijgende inflatie. Koninklijk Horeca Nederland (KHN) is echter sceptisch over de begroting. ‘Voorzichtigheid is geboden. De incidentele lastenverlaging voor 2009 krijgen we in 2010 als lastenstijging keihard terug’, zegt directeur Lodewijk van der Grinten van KHN.

KHN sceptisch over lastenverlichting

KHN is wel blij met de lastenverlaging voor bedrijven. Onder andere door de verhoging van de mkb-winstvrijstelling in de inkomstenbelasting, de belastingaftrek voor ondernemers en een verlaging van de WW-premies, zullen de lasten voor ondernemers lager worden in 2009. Daarnaast zullen bedrijven profiteren van een incidentele meevaller in de zorgpremies.

Eindelijk, meent KHN, zeker afgezet tegenover de stijging van de inkoopprijzen van voedsel en energie en de gemeentelijke leges en heffingen waar horecaondernemers zich de afgelopen periode mee geconfronteerd zagen.

‘Toch dienen we gematigd kritisch te zijn over deze zogenaamde lastenverlaging’, zegt Van der Grinten. ‘De verlaging van de werkgeversbijdrage van de zorgpremies is eenmalig. Dat betekent dat ze weer zullen stijgen in 2010 en 2011. Horecaondernemers moeten zich dus niet rijk rekenen.’

Meer headlines uit de Miljoenennota 2008:

Reageer op dit artikel