nieuws

Nieuw initiatief Misset Horeca: 
de FoodService Awards

Horeca

Als ondernemer werkt u al jarenlang met vaste grossiers en leveranciers. Maar hoe bevalt die samenwerking? En hoe denken die leveranciers over uw bedrijf? En de groothandel? Deze vragen vormen de basis van een nieuw initiatief van Misset Horeca: de Foodservice Awards.

Nieuw initiatief Misset Horeca: 
de FoodService Awards

In de foodretail is het sinds jaar en dag een begrip: het Industributie-onderzoek. In dit onderzoek – een initiatief van zustertitel Foodmagazine en EFMI Business School – beoordelen retailorganisaties en leveranciers elkaar met rapportcijfers. Daar volgt een gewichtig rapport uit, dat door veel partijen als benchmark wordt gebruikt. Zelfs multinationals in de voedingsindustrie wachten met hun strategieplannen voor het nieuwe jaar tot ze het Industributie-rapport hebben ingezien.
Rapport
Dat rapport wordt jaarlijks tijdens een diner in grand hotel Huis ter Duin in Noordwijk gepresenteerd, waarbij ondernemers en directie van de leveranciers aan tafel kennismaken. De best beoordeelde bedrijven in de verschillende categorieën ontvangen een Industributie-troffee. Afgelopen januari werd dit Industributie-diner voor de 25e keer georganiseerd.

Misset Horeca gaat dit nu ook doen voor de foodservicemarkt.In samenwerking met FSIN en EFMI worden drie doelgroepen betrokken in het onderzoek: de leveranciers binnen de foodservicemarkt, grossiers en de ondernemers uit de Misset Horeca Top 100 van grootste bedrijven en merken beoordelen de bedrijven in de andere twee groepen waar zij zaken mee doen.

Die informatie wordt geanalyseerd en tot een rapport verwerkt door EFMI en FSIN. Dat rapport is vervolgens te koop en biedt inzicht in de prestaties van uw bedrijf op het gebied van samenwerking met leveranciers en groothandels. Dat geeft vervolgens weer zicht op welke punten misschien nog verbetering te behalen is.

Diner en awards

Op 2 december is vervolgens in grand hotel Huis ter Duin het Foodservice Awards-diner dat hoort bij het rapport. Tijdens dit diner worden ook de tien awards uitgereikt.

Ook is de setting van de avond zo, dat directeuren van de toeleveranciers en groothandels direct aan tafel zitten met ondernemers om zo een betere band op te bouwen.

‘Het FSIN juicht het toe als er initiatieven worden genomen die de kwaliteit van de samenwerking tussen handelspartners verhogen. Daardoor wordt immers een hele sector professioneler’, zegt FSIN-directeur Jan-Willem Grievink. ‘In dit onderzoek geven handelspartners elkaar in een brede context een rapportcijfer over de manier waarop wordt samengewerkt. En de conclusies van het onderzoek vertellen niet alleen aan elk individueel bedrijf waar ze stappen kunnen zetten; dat gebeurt ook voor de hele sector. Het FSIN wil graag toezien dat dit onderzoek, net als Industributie in de foodretail, gaat groeien in zijn doel: een kwaliteitsimpuls voor de hele sector.’

Graadmeter

Volgens Marcel van Aalst, algemeen directeur van 
EFMI Business School, biedt 
het rapport niet alleen een kwaliteitsimpuls aan de 
sector, het is ook een graad-meter voor toekomstig succes van individuele bedrijven. 
‘Ik baseer me daarbij op onze uitgebreide ervaring met het Industributie-onderzoek. 
Door de wederzijdse prestaties op een aantal belangrijke vakgebieden te beoordelen, houden handelspartners elkaar een kritische spiegel voor. 
Voor het ene bedrijf zijn de uitkomsten een beloning voor het gevolgde beleid, voor het andere bedrijf is het een wake-up call.’

Grand hotel Huis ter Duin was in januari decor voor het 25e Industributie-diner.

Wie doen mee?

Initiatiefnemers Misset Horeca, FSIN en EFMI selecteren zorgvuldig de te beoordelen bedrijven. De data die uit het onderzoek voortvloeien, worden verzameld, geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd. Tijdens een netwerkevenement op 2 december worden de resultaten uit het rapport gepresenteerd en de Food-service Awards uitgereikt. Bij de kosten voor deelname aan het evenement is ook de rapportprijs inbegrepen. 
Alle deelnemers aan het evenement krijgen het rapport na afloop mee naar huis.www.foodserviceawards.nl

Reageer op dit artikel