nieuws

Hosta 2016: omzet en winst hotelmarkt groeit

Hotel 4551

De Nederlandse hotelmarkt is het afgelopen jaar opnieuw gegroeid. Dit blijkt uit het Hosta 2016 rapport van adviesbureau Horwath HTL. Zowel de bezettingsgraad van de Nederlandse hotels als de gemiddelde kamerprijs zijn gestegen. Hierdoor steeg de totale omzet per hotelkamer met 13 procent, en steeg de winst per hotelkamer met 5 procent.

Hosta 2016: omzet en winst hotelmarkt groeit

De hogere resultaten zijn geboekt ondanks de toename van het hotelaanbod. Voor de komende jaren wordt, onder invloed van onder meer Brexit en terreurdreiging, een lagere groei in zowel bezettingsgraad als gemiddelde kamerprijs verwacht.

Het hosta 2016 onderzoek is door Horwath HTL uitgevoerd onder ruim 400 drie-, vier- en vijfsterren hotels in Nederland, België en Luxemburg. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad in Nederland in 2015 is gestegen van 69,5 procent tot 71,4 procent. Hiermee ligt de bezettingsgraad op het hoogste niveau sinds 2007. De bezettingsgraad in Nederland is nu voor het derde jaar op rij gestegen.

De gemiddelde kamerprijs is in 2015 met 6 procent gestegen, van 96 euro tot 102 euro. Na de eerdere stijging in 2014 ligt de kamerprijs hiermee nu op het hoogste niveau sinds 2008.

Verwachtingen 2016 en 2017

De totale omzet in de Nederlandse hotels steeg in 2015 met 13 procent, tot 129 euro per hotelkamer per dag. De winst als percentage van de omzet daalde licht, van 38,1 procent tot 35,1 procent. Uitgedrukt per hotelkamer per dag steeg de winst met 5 procent tot 46 euro. Vooruitzichten voorzichtig positief

De verwachtingen voor 2016 laten een verdere groei van de Nederlandse hotelmarkt zien. Verwacht wordt dat de bezettingsgraad met 1,9 procentpunten zal stijgen. De verwachtingen voor 2017 zijn echter minder optimistisch: de bezettingsgraad stijgt dan naar verwachting nog maar met 0,3 procentpunt. De gemiddelde kamerprijs groeit in beide jaren naar verwachting met zo’n 2 procent.

De verwachtingen worden onder meer getemperd door de verwachte invloed van de Brexit, en de dreiging van nieuwe terroristische aanslagen in Europa. Andere ontwikkelingen die de Nederlandse hoteliers voor de komende jaren bezighouden zijn de economie, de groei van het kameraanbod en – in sommige steden – de opkomst van Airbnb.

Prijsstijgingen in Amsterdam

In de regio Amsterdam & Schiphol steeg de gemiddelde bezettingsgraad in het afgelopen jaar nog maar met 0,2 procentpunten, van 80,6 procent tot 80,8 procent. De gemiddelde kamerprijs steeg echter met ruim 5 procent van 118 euro tot 124 euro. Zowel de bezettingsgraden als de gemiddelde kamerprijzen zijn in Amsterdam aanzienlijk hoger dan in de rest van Nederland.

Binnen Amsterdam daalde de bezettingsgraad van de driesterren hotels licht, terwijl de bezettingsgraad in de vier- en vijfsterren hotels is gestegen. De gemiddelde kamerprijzen stegen met 10 procent in het driesterrensegment, met 12 procent in het viersterrensegment en met 11 procent in het vijfsterrensegment. In en om Schiphol steeg de bezettingsgraad eveneens, maar daalde de gemiddelde kamerprijs met 6 procent.

De vooruitzichten voor de regio Amsterdam en Schiphol zijn eveneens voorzichtig. De bezettingsgraad zal naar verwachting blijven stijgen tot 82,6 procent in 2016, maar dan mogelijk dalen tot 80,9 procent in 2017. De gemiddelde kamerprijs zal naar verwachting wel blijven stijgen, tot 125 euro in 2016 en 130 euro in 2017.

Internationaal is Amsterdam een van de weinige steden die het zo goed doet. Uit cijfers van STR blijkt dat de bezettingsgraad en de gemiddelde kamerprijs in het eerste halfjaar van 2016 opnieuw zijn gestegen. Steden als Parijs en vooral Brussel laten een sterke daling zien van bezettingsgraden en/of kamerprijzen, als gevolg van de recente terroristische aanslagen in die steden. Ook in Londen is de bezettingsgraad gedaald. De gemiddelde kamerprijs is daar uitgedrukt in ponden nog wel gestegen, maar door de sterk gedaalde valutakoersen komen de prijzen uitgedrukt in Euro’s circa 9 procent lager uit. In Berlijn zijn de bezettingsgraden en kamerprijzen nog wel gestegen, maar met veel lagere groeicijfers dan in Amsterdam.

Steden vangen groei aanbod goed op

Uit het onderzoek van Horwath HTL blijkt dat in de meeste Nederlandse steden het hotelaanbod de afgelopen jaren sterk is gegroeid, maar dat deze groei goed is opgevangen door de markt. De groei van het aantal hotelkamers in steden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven lag de afgelopen vijf jaar tussen 27 procent en 51 procent, maar de bezettingsgraad in elk van deze steden is in dezelfde periode gestegen of vrijwel stabiel gebleven, terwijl ook de gemiddelde kamerprijzen in de meeste steden zijn gestegen.

Dit geeft aan dat het nieuwe hotelaanbod in deze periode opgenomen is in de markt. Een uitzondering vormt Rotterdam, waar door een zeer snelle aanbodgroei de bezettingsgraad in deze periode met drie procentpunten is gedaald. Een andere opvallende uitzondering is Maastricht, waar de afgelopen vijf jaar door het strenge vestigingsbeleid geen groei in het aanbod is geregistreerd. Ook hier zijn zowel de bezettingsgraad als de gemiddelde kamerprijs gestegen.

Hosta 2016

Het Hosta 2016 rapport is een publicatie van adviesbureau Horwath HTL. Het rapport geeft de resultaten weer van de hotellerie in Nederland, België en Luxemburg. Aan het onderzoek hebben bijna 500 drie-, vier- en vijfsterrenhotels in de Benelux meegewerkt. Dit is de 39e keer dat het rapport wordt uitgebracht.

Reageer op dit artikel