nieuws

Iens zet eerste stap richting betrouwbaarheid

Restaurant

Naar aanleiding van het artikel in Misset Horeca en het reviewdebat op de Horecava, heeft recensiesite Iens de mogelijkheid toegevoegd dat ondernemers alle recensies van vóór 2009 uit kunnen zetten.

Iens zet eerste stap richting betrouwbaarheid

Dit blijkt uit een mailwisseling tussen Iens en een restaurateur, die in handen is van Misset Horeca. Deze aanpassing komt nog bovenop het eerder door Iens geuite voornemen om in 2012 de kwaliteit van haar site transparanter en betrouwbaarder te maken, en ondernemers meer kans op repliek te bieden.

Kapotte stoelen

De ondernemer klaagde over een oude recensie waarin wordt gesproken over kapotte stoelen en de houding van de eigenaresse. De stoelen zijn al lang vervangen en het zou ‘slechts’ een bedieningsmedewerker betreffen. Een medewerker van Iens reageert door te zeggen dat de specifieke recensie niet kan worden verwijderd, maar dat wel alles van voor 2009 uit kan worden gezet.

Dat nu oude recensies kunnen worden uitgezet lijkt een rechtstreeks gevolg van het artikel in Misset Horeca en het debat op de Horecava. In beide gevallen werd deze functionaliteit als idee genoemd om de kwaliteit van de site te verbeteren. Oude recensies zeggen immers weinig over de huidige stand van zaken in een restaurant.

Compleet overzicht

Ondernemer Sander Hendrix van restaurant Manna in Nijmegen, deelnemer aan het debat, opperde ook dat ondernemers de keus moeten krijgen helemaal niet op de site van Iens voor te komen. Oprichtster Iens Boswijk gaf toen aan tafel al aan dat dit niet gaat gebeuren omdat ze een compleet overzicht van de Nederlandse horeca wil geven. Ook heeft Boswijk uitgebreid gereageerd op het artikel.

Reageer op dit artikel