nieuws

Mosselsector klaar voor innovatieslag

Restaurant

De mossel is het afgelopen jaar veelvuldig negatief in het nieuws geweest. Vooral de weinig duurzame manier van vissen moest het ontgelden. Achter de schermen is er hard gewerkt aan nieuwe, meer duurzame vangst- en kweekmethoden. Om de mossel weer wat positieve aandacht te geven, werd op 16 juli het eerste Mossel TrendEvent gehouden in de mosselhoofdstad van Europa: Yerseke.

Mosselsector klaar voor innovatieslag

Het evenement was opgebouwd uit een minisymposium over de huidige stand van zaken van de mossel, een kookdemonstratie door Danny Nolet van sterrestaurant Het Reymerswale in Yerseke en een vaart met vier moderne mosselkotters. Aan boord verzorgden vier chef-koks een lunch met mossels.

Imagoverbetering

Als het aan het mosselkantoor van het Productschap Vis ligt, heeft de mossel een imagoverbetering wel verdiend. Na een jaar lang van slechte publiciteit wil de sector laten zien dat de toekomst rooskleurig is.

Ook is er een convenant met overheid en milieuorganisaties gesloten, waardoor de sector nu in rustiger vaarwater is. In dat convenant is vastgelegd dat tot 2020 een aantal veranderingen worden doorgevoerd die er voornamelijk op gericht zijn een meer duurzame manier van vangen toe te gaan passen.

MZI

Sinds 2007 is daar al mee begonnen en wordt er op steeds grotere schaal gebruik gemaakt van de zogenaamde MosselZaadInvanginstallaties (MZI’s). Dit zijn netten of netwerken die aan drijvers in zee hangen. Ze zijn gemaakt van speciale aquacultuurtouwen waar het mosselzaad zich gemakkelijk aan hecht.

Hier kan het zaad makkelijk van geoogst worden, zonder schade aan de zeebodem en met nauwelijks bijvangst. Daarmee zijn twee grote bezwaren van de traditionele sleepvangst tegemoet gekomen. Het op deze manier verzamelde zaad wordt op de gebruikelijke manier uitgezet in opkweekpercelen.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan methoden om ook het zaad in een gecontroleerde omgeving te kweken. In zogenoemde ‘hatcheries’ kan dat al, alleen ontbreekt de regelgeving die het toestaat. Zodra die er komt, kan het mosselzaad op grote schaal op het vasteland gekweekt worden.

Reageer op dit artikel