nieuws

SVH-directeur Eshuis over leermiddelen, diploma’s en nieuwe Meestertitel

Restaurant 3356

SVH is in twee jaar flink op de schop genomen. Sinds de herstart in 2014 bouwt directeur Ricardo Eshuis aan ‘de nieuwe SVH’: meer praktijkgericht, meer overleg met het werkveld en meer ontwikkeling van diploma’s en leermiddelen. En Eshuis bevestigd de komst van een nieuwe SVH Meestertitel.

SVH-directeur Eshuis over leermiddelen, diploma’s en nieuwe Meestertitel

Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) was begin 2014 op sterven na dood, maar bleef uiteindelijk in iets afgeslankte vorm en zonder subsidie bestaan. Om nieuwe omzetstromen te genereren werd Ricardo Eshuis aangesteld als directeur en hij vormde de stichting in twee jaar om. Nu is het tijd ‘de nieuwe SVH’ te presenteren, met een nieuwe koers, een breder portfolio en een nieuw logo.

‘SVH wil met alle partijen in gesprek die belang hebben bij het verbeteren van vakbekwaamheid in de horeca’, zo ziet Eshuis die nieuwe koers en positie voor zich. Onder die partijen verstaat hij: werkgevers, werknemers (vertegenwoordigd door vakbonden), beroepsgildes en zéker ook het onderwijs, benadrukt hij. En dan vergeet hij nog de overheid, die in Nederland misschien een kleinere rol speelt dan in ons omringende landen, maar zeker partner is.

En binnen de noemer onderwijs kijkt SVH tegenwoordig verder dan alleen klassieke opleiders als ROC’s en beroepsopleidingen. Eshuis is in gesprek met partijen als bierbrouwers voor tap- en ondernemersdiploma’s en SCAE (Specialty Coffee Association Europe) over koffiediploma’s.

Ondernemersvaardigheden

‘In samenspraak met SCAE hebben we wensen van Nederlandse werkgevers in kaart gebracht: wat zoeken zij in koffiemedewekers?’ Een gekwalificeerde medewerker wordt straks niet geacht alleen een prima kop koffie te kunnen bereiden, maar ook een winstgevende koffiekaart te kunnen samenstellen. ‘De SCAE barista-certificaten waren teveel productgericht, werkgevers misten het ondernemersdeel.’ SVH heeft nu samen met SCAE een drietal diploma’s ontwikkeld, naast de drie barista-niveau’s die SCAE hanteert (foundation, intermediate en professional). De samenwerking en de ontwikkelde diploma’s zijn SCAE zó goed bevallen dat ze het systeem ook internationaal gaan uitrollen, zegt Eshuis niet zonder trots.

Ondernemersvaardigheden komen ook terug in de nieuwe bierdiploma’s. ‘De Grolsch Academie is helaas ter ziele, maar vanuit KHN en de brouwers is er wel de wens zo’n bieropleiding met ondernemersaspecten weer op te zetten.’ Vooral de brouwers, die als huurbaas of investeringspartner vaak nauw betrokken zijn bij horecabedrijven, willen graag door middel van certificering de serieuze ondernemers van de gelukszoekers scheiden, zegt Eshuis.

Zelfstandig

Het oude SVH was niet veel meer dan een Raad van Bestuur, schetst Eshuis. ‘Het beleid werd aan tafel geschreven.’ Hij wil er meer een praktijkgerichte organisatie van maken. ‘We kunnen nu ook voor eigen risico en en rekening dingen opzetten, bijvoorbeeld onderzoek naar arbeidsmarktontwikkeling.’

Sinds de herstart in 2014 is SVH subsidieloos en zelfstandig. ‘We zijn wel nog altijd een stichting, met een 0-begroting. Nou ja, bijna 0.’

De voordelen van die zelfstandigheid heeft Eshuis aangestipt, maar er zijn ook uitdagingen. Want nu er geen overheidssubsidie meer komt, moet de stichting zichzelf bedruipen. Dat lukt met het ontwikkelen en verkopen van leermiddelen en met het aanbieden en afnemen van examens. ‘En daarmee halen we genoeg omzet binnen om onze ideële investeringen te doen. Zoals de roadshow, onderzoek en de verkiezing beste leerbedrijf. Ook de Meestertitels kost ons meer dan het oplevert, maar is wel een mooi uithangbord.’

SVH zou opgedoekt worden. Maar vanuit KHN en onderwijs kwam de roep dat een aantal onderdelen levensvatbaar genoeg zijn om voort te zetten. Eshuis werd, vanwege zijn verleden als educatief uitgever, binnengehaald om die ‘nieuwe’ SVH op te zetten. ‘We zijn er primair voor de branche en de werkenden in de horeca. We zijn er voor performanceverbetering op de werkvloer.

Eshuis ziet SVH graag als neutraal, als spin in het web. SVH vertegenwoordigt niet de belangen van werkgevers (daar is KHN voor), SVH vertegenwoordigt niet de belangen van de werknemers (daar zijn de vakbonden voor), SVH vertegenwoordigt ook niet de belangen van overheid of onderwijs. ‘Wij kijken onafhankelijk naar waar behoefte aan is in de markt op het gebied van kennis en vaardigheidontwikkeling, en gaan dan met alle bovengenoemde partijen in gesprek om dat te bewerkstelligen en ontwikkelen. In die zin zijn wij dus wel delijk een belangenvereniging, en zitten dus ook wel aan tafel bij ministeries of VNO-NCW.’

Onderwijs

Een volgende stap is dat SVH de horecadiploma’s gaat vertalen naar het gewone onderwijs. Diploma’s als sociale hygiëne of keukenassistent willen we gaan integreren in het onderwijs, zodat leerlingen al beter beslagen ten ijs van school komen en waardevoller zijn op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers interessant, want ze hoeven niet meer te investeren in zulke diploma’s. De huidige kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs bieden de ruimte om zulke diploma’s al tijdens de opleiding te halen.

De structuur zoals die er in de branche is met SVH, is volgens Eshuis uniek in de wereld. ‘In ieder geval in de landen om ons heen wordt veel meer vanuit de overheid gereguleerd. Hier wordt veel aan de branche zelf overgelaten. Er is vanuit andere landen dan ook veel interesse voor het Nederlandse systeem. ‘In België is chef-kok een beschermd beroep. Als je daar als kok werkloos raakt, zorgt de overheid dat je weer aan het werk komt of betaald wordt. Daar wordt de branche alleen niet creatief van, eerder lui. En in Frankrijk wordt de Meestertitel vanuit de overheid uitgegeven. Hier is de titel niet beschermd, alleen het beeldmerk en de leermiddelen wel.’

Nieuwe Meestertitel

Vorig jaar werd al aangekondigd dat er naar gekeken werd, nu is het definitief: er komt na jaren weer een Meestertitel bij. Vanuit KHN en VNO-NCW onder andere kwam de vraag naar een Meestertitel voor ondernemers in het MKB. Dat wordt SVH Meester Horecaondernemer.

De komende maanden wordt de inhoud van de meesterproef uitgewerkt en wordt een commissie samengesteld die de proeven gaat afnemen. Op de Horecava in januari 2017 wordt de titel officieel gelanceerd. ‘Het is mooi dat we straks een Meestertitel bieden die zowel een Alida’s Smulpaleis in Roden als Robert Jan Nijland van ’t Nonnetje in Harderwijk, en iedereen daartussenin, kan halen’, zegt Eshuis. Doelgroep zijn ondernemingen van minimaal 5 fte, die niet bij een keten horen.

Logo

Bij een nieuwe koers hoort een nieuw logo. ‘Als je echt wil breken met het verleden is dat goed. ook associeerden mensen ons – door het boekje – nog altijd als opleider. Om meer bij de tijd te zijn een nieuw logo. Met heel duidelijk onze payoff erin. We staan achter íedereen in de horeca.’

SVHlogo2

Reageer op dit artikel