nieuws

Steeds meer biokippen en -koeien in Nederland

Restaurant 1

Nederland telt steeds meer biokippen en -koeien. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal biologisch gehouden kippen in de jaren 2011 tot en met 2016 met bijna twee derde is gegroeid tot 3 miljoen stuks. Het aantal biorunderen verdubbelde in die periode tot bijna 70.000 dieren.

Steeds meer biokippen en -koeien in Nederland

Ondanks de enorme groei werd in 2016 nog altijd slechts drie op de honderd kippen in Nederland biologisch gehouden. Het aantal bedrijven dat zich bezighield met de biologische pluimveehouderij steeg in de afgelopen vijf jaar met 24 procent. Bij de koeien besloeg het aandeel biologische gehouden dieren slechts 2 procent van de totale veestapel. Het areaal biologisch grasland steeg daarbij met ruim 10 procent.

Leestip: Aantal restaurants met biologisch keurmerk neemt toe

Groei aantal bioboeren

Sowieso groeit het aantal bioboeren in Nederland. Momenteel telt Nederland circa 1400 biologische bedrijven, 2 procent meer dan in 2011. Het landbouwoppervlakte dat zij in gebruik hebben, nam in de afgelopen vijf jaar met bijna 10 procent toe tot ongeveer 52.000 hectare.

Leestip: Onderzoek: biologische wijn scoort beter dan ‘gewone’ tegenhanger

Biologische tuinbouw

Het aantal biologische akkerbouwbedrijven steeg in de afgelopen vijf jaar met 4 procent tot 539. Deze bedrijven waren goed voor 10.000 hectare grond, 2 procent meer dan in 2011. De biologische tuinbouw op open grond zag het areaal grond met 43 procent stijgen. Onder glas nam het aantal telers af, terwijl qua oppervlakte de biologische glastuinbouw wel in de lift zat.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels