artikel

Wanneer heeft u een ontslagvergunning nodig?

Horeca

U moet een vergunning voor ontslag aanvragen wanneer uw medewerker bezwaar maakt tegen het ontslag. Zegt u op zonder vergunning, dan kan uw medewerker binnen zes maanden na de opzegging de kantonrechter vragen het ontslag nietig te verklaren. In die situatie blijft de arbeidsovereenkomst van kracht en kan hij via de kantonrechter nog loon vorderen. […]

U moet een vergunning voor ontslag aanvragen wanneer uw medewerker bezwaar maakt tegen het ontslag. Zegt u op zonder vergunning, dan kan uw medewerker binnen zes maanden na de opzegging de kantonrechter vragen het ontslag nietig te verklaren. In die situatie blijft de arbeidsovereenkomst van kracht en kan hij via de kantonrechter nog loon vorderen. De medewerker moet zich beschikbaar houden voor het verrichten van de overeengekomen arbeid.

Uitzonderingen

In de volgende gevallen hoeft u geen ontslagvergunning aan te vragen:

  • als u het samen eens bent

  • bij ontslag tijdens de proeftijd

  • bij het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die niet is verlengd (de folder Vast of Tijdelijk Werk van het arbeidsbureau geeft hierover meer informatie)

  • bij ontslag op staande voet. De werknemer kan hiertegen bezwaar maken bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen door de kantonrechter

  • bij faillissement van de werkgever

    Procedures Ontslaggesprek

  • Reageer op dit artikel