artikel

Word vrienden met de gemeente

Horeca

Over gemeenten en andere overheden wordt in kringen van ondernemers volop geklaagd: star, traag, veel regels. Maar er zijn ook ondernemers die wél medewerking krijgen. Zij houden rekening met de plaatselijke verordeningen en denken mee met de betreffende ambtenaren.

Word vrienden met de gemeente

1 Open vizier

Treed de gemeente met open vizier tegemoet. Draai niet om de brei heen, maar geef duidelijk aan wat je wilt. Houd geen informatie achter. Ondernemers zijn vaak niet helemaal duidelijk omdat ze bang zijn te veel informatie prijs te geven. Maar dat werkt tegen je. Leg de vraag duidelijk 
neer, dan krijg je ook een duidelijk antwoord.

2 Voorbereiden

Ondernemers die iets gedaan willen krijgen van de gemeente, bereiden hun zaken terdege voor en zijn op de hoogte van de plaatselijke situatie. Bestemmingsplan, richtlijnen en beleid zullen bekend moeten zijn. Aanvragen moeten passen binnen de lijnen van die kaders, anders maken ze geen kans. Als je je aanvraag duidelijk beargumenteert en er geen toeters en bellen aanhangt die buiten het bestemmingsplan vallen, ben je op de goede 
weg en loop je geen onnodige vertraging op.

3 Gebruik netwerk

Gebruikmaken van een netwerk kan de individuele ondernemer verder helpen. Gebruik het fijnmazige netwerk van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), waarin 246 afdelingen door heel Nederland samen werken aan de lokale lobby’. ‘KHN heeft  de mensen en de middelen om ondernemers verder te helpen.’

Een ondernemer die bijvoorbeeld zijn gemeentelijke leges naar beneden wil hebben, zou samen met anderen succes kunnen boeken. ‘Jaarlijks wordt er een rapport Gemeentelijke Leges uitgebracht, die een dergelijke lobby op lokaal niveau kan ondersteunen.’

4 Deskundige hulp

Door gebruik te maken van deskundige hulp en advies kun je ook kwesties ten aanzien van vergunningen met succes aankaarten bij de gemeente. Een ondernemer die er zelf niet uitkomt, kan met behulp van een derde soms verder komen. Regioadviseurs van KHN hebben ervaring met de horecagerelateerde vraagstukken in gemeenten, zodat een sterke lobby mogelijk is. Zij stellen de juiste vragen en weten waar een gemeente zelf ook baat bij heeft.

5 Toon respect

Horecaondernemers zijn verbaal nogal sterk. Als ze het gemeentehuis betreden, denken ze: we zullen die ambtenaar eens vertellen hoe we erover denken. Dat werkt niet, begrip tonen wel. Een ambtenaar heeft zich te houden aan richtlijnen die hijzelf niet heeft opgesteld. Val hem daar ook niet op aan. Wees wel duidelijk en vat de gemaakte afspraak samen. Men zegt dat ambtenaren alleen maar naar de regels kijken, maar dat gaat niet in alle gevallen op. Je hebt ook ambtenaren die bereid zijn om met de ondernemer mee te denken.

6 Zoek verbinding

Ondernemers kunnen een stap verder gaan door naar verbinding te zoeken. Denk mee. Probeer het beleid van de gemeente te ondersteunen met jouw bedrijf. Stel dat je een horecagelegenheid exploiteert in een buitengebied met veel natuur, terwijl je weet dat de gemeente inwoners in contact wil brengen met diezelfde natuur. Leg dan de nadruk op de toegevoegde waarde die jij als gastheer op die plaats kunt spelen. Toon daarnaast respect voor de omgeving. Grote kans dat je je bedrijf dan mag uitbreiden.

7 Word partner

In het verlengde van ‘zoek verbinding’ ligt de volgende tip: maak de gemeente tot jouw partner. Probeer onderdeel te zijn van de oplossing. Als de gemeente een probleem heeft met jongeren en diezelfde jongeren geven ook bij de horeca overlast, dan moet je samen werken aan de oplossing.

Met de gezamenlijke horeca kun je een Collectief Horeca Verbod instellen voor overtreders.
Ook kun je als ondernemer een maatschappelijke rol vervullen door voorlichting te geven op de lokale scholen. Daarmee laat je zien aan de omgeving dat je bewust aan het ondernemen bent.

8 Geen toeristenbelasting

In de gemeente Steenbergen heeft de plaatselijke afdeling van KHN bewerkstelligd dat de toeristenbelasting nog niet is ingevoerd. Een voordeel voor de horeca. Dit is eraan te danken dat het bestuur van de plaatselijke afdeling een oplossing aandroeg voor het feit dat het registreren en belasten van Poolse werkkrachten problemen met zich meebracht. Een gecompliceerde kwestie.

9 Nauwe banden

De horeca en de gemeente Steenbergen onderhouden nauwe banden. Beide partijen hebben begrip voor elkaars positie. De horeca zorgt ervoor dat de stad aantrekkelijk blijft. Om er te winkelen bijvoorbeeld. Ook zorgt de horeca voor slaapgelegenheid. Dat maken we inzichtelijk, met als gevolg dat dat door de gemeente ook wordt gewaardeerd.

10 Sluitingstijden

In Steenbergen werd voorkomen dat de sluitingstijden van de horeca vervroegd zouden worden. De gemeente wilde dat doen om overlast tegen te gaan. De plaatselijke horeca heeft samen met de gemeente en de politie een project opgezet waarbij er duidelijke afspraken zijn gemaakt. Dat werkt. Met als gevolg dat de sluitingstijden niet vervroegd hoefden te worden.

11 Raadsleden uitnodigen

De gemeenteraad heeft invloed op het gemeentelijk beleid. Die invloed is groter dan menigeen denkt. Veel beleidsstukken worden door de gemeenteraad vastgesteld en daarom is het verstandig als ondernemer goed contact te onderhouden met politieke partijen. Nodig ze uit en vertel ze wat jouw probleem is. Raadsleden staan veel dichter bij de horeca dan veel ondernemers zich realiseren. Wie daar gebruik van maakt, kan er voordeel bij hebben.

Lees verder: De stelling: Een horecabedrijf starten wordt niet echt makkelijk gemaakt.

Reageer op dit artikel