Reactie Kim Veldman op Lekker 2010

Er is de laatste jaren veel kritiek geweest op het treinverkeer in Nederland. Die treft niet alleen deNederlandse Spoorwegen maar ook vaak feitelijk ProRail. Met dit event werd die problematiek op eenpositieve manier geactualiseerd. Het event creëerde een terugblik en maakte het daardoor mogelijkpositief te kijken naar de projecten die nu uitgevoerd worden. Deze creatieve oplossing werd bijzondergewaardeerd door de juryleden. ProRail stelde geen kwantitatieve doelen vast voor het event. Dat vond de jury een gemiste kans. Hetkon moeilijk beoordelen of het aspiratieniveau hoog genoeg was, of de doelen behaald waren en ofProRail alle mogelijkheden van het event ten volle heeft benut. Niemand betwiste echter dat het eventeen belangrijke en positieve rol heeft gespeeld als startpunt voor een langer lopendcommunicatietraject. De jury kent daarvoor een bronzen EVA toe.

Dit artikel lezen?

Probeer nu ons abonnement 1 maand gratis en:

  • Krijg antwoorden op jouw belangrijkste ondernemersvragen
  • Ontvang praktische tips waar je direct mee aan de slag kunt
  • Volg de laatste trends en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief