Reactie Makkie Mulder op lek in Lekker

De jury was onder de indruk dat de deelnemers een vrije dag opofferden om bij het event aanwezig tezijn. Voor de motivatie is het dan extra belangrijk om met een goed programma voor de dag te komen.Het ingezonden beeldmateriaal gaf weer dat er een juiste balans is gevonden tussen emotie/feestenerzijds en ratio/educatie anderzijds. Er werd duidelijk een snaar geraakt bij de deelnemers. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen waren al in een vroeg stadium helder geformuleerd.Er werd een maximaal resultaat gehaald met de inzet van minimale middelen. Dat een van oudsherhiërarchisch bedrijf als TPG Post zich op deze wijze openstelt voor actieve en kritische participatie vande medewerkers is knap. De jury noemde het event een voorbeeld van volwassen en volwaardige interne communicatie. TPGPost had hooguit het thema 'de keten is compleet' nog iets verder uit kunnen werken. De succesvollemotiverende werking van het event was reden een zilveren EVA toe te kennen.

Dit artikel lezen?

Probeer nu ons abonnement 1 maand gratis en:

  • Krijg antwoorden op jouw belangrijkste ondernemersvragen
  • Ontvang praktische tips waar je direct mee aan de slag kunt
  • Volg de laatste trends en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief