Lai Sin in Driebergen

De jury was verbaasd over de (veel te korte) voorbereidingstijd. Het eventbureau werd extreem laatingeschakeld. Als je als opdrachtgever een bureau slechts achttien dagen de tijd geeft om eenprofessioneel event neer te zetten, lijkt het alsof het event niet als een serieus onderdeel van demarketingmix wordt beschouwd. Bovendien werkt het kostenverhogend. Overigens werd door de juryopgemerkt dat opdrachtgevers in toenemende mate weinig planmatig omgaan met huncommunicatieactiviteiten. Dit kwam in de score tot uiting bij beoordeling van het creatieve en gedurfdekarakter van het concept. De jury besloot een bronzen EVA toe te kennen aan Canal+ omdat het event, zeker gezien het kortetijdsbestek, goed verzorgd was en fraai gebruik maaktevan het product zelf. Dit kwam op een amusante wijze tot uitdrukking in de setting van de huiskamer (de plek bij uitstek omvan het product te kunnen genieten). Ook de manier waarop de verschillende huiskamers met elkaarin verbinding stonden, werd gewaardeerd.