Allergenenwetgeving: onduidelijke interpretatie

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) steekproefsgewijs gaat dit najaar controleren of in de horeca de allergenenwetgeving goed wordt nageleefd. Wat voor sancties en óf er sancties worden opgelegd bij een overtreding is nog niet bekend. Dat is eigenlijk logisch. Want, ondanks de beste intenties, veel ondernemers weten niet wanneer ze wel of niet aan de allergenenwet voldoen.