Horeca Top 100 2016 nummer 77: Sandton Hotels

Door het vertrek van Bad Boekelo, dat de franchiseovereenkomst na 11 jaar beëindigde, staat Sandton op een vestiging minder. Dat er dan slechts 3 procent omzet wordt ingeleverd, betekent dat de andere hotels van Rogier Braakmans hotelcollectie het prima doen. De Nederlandse althans, want het geplaagde hotel Broel in het Belgische Kortrijk ging begin 2016 alsnog failliet.