Café Top 100 video: 'In de Karkol op één is fantastisch'

Barth Hochstenbach reageert op de nummer één positie van zijn In de Karkol in de Café Top 100.