Horeca Top 100 2017 nummer 69: Coffee Company

Het zwaartepunt van de CC-vestigingen ligt ontegenzeglijk in de ‘koffiehoofdstad’ van Nederland, Amsterdam. In geen andere stad is het aantal en de dichtheid van koffiezaken zo hoog als daar, en daar doet Coffee Company gretig aan mee.