Wel of geen overuren maken is kwestie van ambitie

K HN en de vakbonden voeren verkennende gesprekken om te kijken of er een basis is voor nieuwe cao-onderhandelingen. Of een cao eigenlijk wel nodig is, is nog maar de vraag. Met de krapte op de arbeidsmarkt hebben medewerkers een uitstekende uitgangspositie om goede afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, ook als het gaat over overuren. Het al dan niet kiezen voor het maken van lange werkdagen is een kwestie van ambitie.