Koffie in gevaar: helft oppervlak plantages in 2050 onbruikbaar

De toekomst van koffie is in gevaar. Als gevolg van klimaatverandering is in 2050 de helft van de landbouwgrond die in gebruik is voor de koffieteelt, niet meer geschikt om dat gevoelige gewas te verbouwen. Dit kan schaarste en prijsstijging tot gevolg hebben. Wetenschappers en ngo’s luiden wereldwijd de noodklok, het aantal initiatieven om dit dreigende tekort aan koffie binnen de perken te houden, groeit.