Oproepkrachten onder de WAB: zó zit het

Als je veel gebruikmaakt van flexibel personeel is het goed om te weten dat veel van de huidige arbeidsovereenkomsten met flexibel personeel straks een oproepovereenkomst zijn volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).
Delen:

Welke gevolgen heeft dat voor jou als horecaondernemer? Wanneer is er sprake van een oproepovereenkomst? En: wat zijn de gevolgen als je oproepkracht ziek wordt? Zó zit het.

Met de WAB, die op 1 januari 2020 ingaat, wil de overheid flexibele arbeid aan banden leggen en vast personeel weer aantrekkelijker maken. Dit doet zij door een aantal veranderingen door te voeren, waaronder: een versoepeling van het ontslagrecht, het verlagen van de WW-premie voor vast personeel en het aanpassen van de regelgeving voor flexibele arbeid waaronder dus de regels die gelden voor oproepkrachten.

Oproepkrachten, wat zijn het?

De oproepovereenkomst is straks wettelijk geregeld. Dat betekent dat er voor jou als horecaondernemer straks rechten en plichten gelden ten opzichte van jouw oproepkracht(en). Rechten en plichten die nu nog niet gelden voor je invalkracht, nul-uren-contract, min-max-contract of seizoenskracht. Het is dus belangrijk dat je straks weet of er sprake is van een  oproepovereenkomst.

Een handig hulpmiddel om dit te bepalen zijn onderstaande drie vragen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Kun je een van deze vragen met een JA beantwoorden? Dan is er sprake van een oproepovereenkomst.

 1. Is er maandelijks sprake van een flexibel aantal werkuren?
 2. Is er sprake van een vast aantal jaarlijkse werkuren, maar niet van een vast loon per periode?
 3. Is uitsluiting van de loondoorbetaling overeengekomen door middel van een clausule ‘geen werk, geen loon’?

Twijfel je nog of een arbeidsovereenkomst onder de definitie van een oproepovereenkomst valt? Horeca Maatwerk (gelieerd aan de KHN) biedt de mogelijkheid om tegen een vaste prijs je arbeidsovereenkomsten te checken binnen het nieuwe kader van de WAB. Op de website van Horeca Maatwerk vind je meer informatie.

Oproepkrachten, welke regels gelden er straks?

oproepkrachten en de WABValt de arbeidsovereenkomst met je medewerker(s) straks onder een oproepovereenkomst? Dan krijg je te maken met de volgende nieuwe regels voor jouw oproepkrachten:

 • Je moet je oproepkracht minimaal 24 uur van tevoren oproepen. Doe je dat niet? Dan mag de oproepkracht de oproep weigeren.
  • Je oproep moet schriftelijk (in de praktijk meestal per e-mail) plaatsvinden.
 • Je oproepkracht heeft recht op loon als je de oproep binnen die 24 uur intrekt.
 • De opzegtermijn voor de werknemer is gelijk aan de oproeptermijn.
 • Je oproepkracht heeft jaarlijks recht op een voorstel voor vaste uren.
  • Dit geldt ook voor lopende arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2020 zijn aan te merken als oproepovereenkomst. Het kan dus zijn dat je al in februari 2020 een urenaanbod moet doen.
  • Een vast urenaanbod moet uiterlijk in de 13e maand zijn gedaan.
  • Het rechtsvermoeden van arbeidsomvang blijft. Dus: bij een structureel arbeidspatroon met vaste uren of meer uren dan overeen is gekomen, kan je oproepkracht dit na 3 maanden als arbeidsomvang claimen. Tenzij je als werkgever dit vermoeden kunt weerleggen (bijvoorbeeld omdat de 3 maanden waarop de werknemer zich beroept niet representatief zijn).

Risico’s van verzuim beperken

Wist je dat een oproepkracht net zo goed recht kan hebben op loondoorbetaling bij ziekte? En dat je net als met reguliere werknemers verplicht bent om een contract te sluiten voor je oproepkracht bij de arbodienst? Veel horecaondernemers zijn zich hier niet goed van bewust.

Een voorbeeld: wordt een werknemer met een min-max contract voor een half jaar ziek na twee maanden? Dan heeft hij recht op loondoorbetaling en verzuimbegeleiding gedurende vier maanden.

Volgens de horeca cao betaal je gedurende het eerste jaar minstens 95% van het loon door als je werknemer ziek wordt. Is dit bedrag lager dan het minimumloon? Dan betaal je het minimumloon. Bovendien maak je kosten als je tijdelijk een vervanger inhuurt.

Verzuimverzekering

Om het risico op hoge verzuimkosten te beperken, kiezen veel horecaondernemers voor een verzuimverzekering. Heb jij nog geen verzuimverzekering afgesloten en overweeg je dat te doen? Kies dan voor een verzekeringsmaatschappij die bekend is met de risico’s in de horeca. En vraag een verzekeringsadviseur om de risico’s voor jouw horecazaak in kaart te brengen. Een adviseur kijkt naar je personeelsbestand en houdt rekening met jouw wensen als het gaat om de risico’s die je voor eigen rekening wilt nemen of wilt afdekken met een verzekering.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met De Goudse Verzekeringen. De Goudse biedt een verzuimverzekering met specifieke voordelen voor horecaondernemers. Vraag een adviseur naar de mogelijkheden die passen bij jouw horecazaak of vraag direct een offerte aan.