Video: 'Juiste behandeling koeling en fusten voorkomt veel bierverlies'

Gebruik de bierkoeling niet als lunchopslag én wat is het hygiënische voordeel van een blaasbalgje? Tips van bierexpert Thomas Wijns.