Horeca Top 100 2014 nr. 53: Hoscom

Een bewogen jaar voor Lucas Petit’s Hoscom. In juni werd de hotelexploitatie op de ss Rotterdam overgedaan aan WestCord Hotels. Het was één van de meest besproken hoteltransfers van de laatste jaren. Het moet voelen als de bekende molensteen die nu niet langer om de nek hangt.